Her an yeni bir salgın patlak verebilir

Dünyanın önde gelen hakemli bilimsel tıp dergilerinden The Lancet'in raporuna göre, küresel ısınma nedeniyle Covid-19'un yanı sıra dang humması, chikungunya ve zika gibi salgınlarının patlak verme olasılığı artıyor.

İklim krizinin sağlık üzerindeki etkileri giderek artarken, sağlık alanındaki eşitsizlikleri gidermek için iklim değişikliğiyle mücadele planlarının yeni tip corona virüs (Covid-19) sonrası kalkınma programlarına entegre edilmesine ihtiyaç duyuluyor.

KÜRESEL ÇAPTA ACİL EYLEME GEÇİLMELİ
Bu yıl altıncısı yayımlanan ve 38 akademik kurum ile Birleşmiş Milletler kuruluşlarında görev yapan araştırmacıların fikir birliğini temsil eden Lancet Sağlık ve İklim Değişikliği Geri Sayım Raporu'na (Lancet Countdown) göre, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak, adil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için küresel çapta acil eyleme geçilmesi gerekiyor.

Küresel sıcaklık artışının uzun vadede gezegende yaratacağı etkilerin bedelinin insan sağlığıyla ödeneceği ve iklim değişikliğine neden olan emisyonların nispeten daha az salındığı düşük gelirli ülkelerin toplumlarının en sert etkileri yaşayacağı öngörülüyor.

Rapora göre, Covid-19 aşılarına erişimin adil şekilde sağlanamadığı bu dönemde, iklim değişikliğine karşı yürütülen küresel mücadelede de benzer eşitsizlikler görülüyor.