İş yerinde porno sitelerine girenler yandı!

Çalıştıkları yerdeki bilgisayardan porno içerikli internet sitesine giren işçiler, tazminatsız kovulabilecek.

İş yerinde porno sitelerine girenler yandı!

Yargıtay,  iş yerinden porno izleyen işçisini tazminatsız işten atan işvereni haklı buldu.

İşçisinin veriminden memnun olmayan bir işveren, çalışanlarının bilgisayarlarını bilgi işleme inceletti. Bilgisayarında birçok porno sitesine giriş yaptığı belirlenen işçi tazminatsız olarak kovuldu.

 

3 yıldır aynı şirkette çalışan işçi ise işten atılmasının ardından iş mahkemesine başvurdu. Üç yıldır çalıştığı iş yerinde iş akdinin davalı işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini, tazminatlarının, yıpranma yapı ücretinin, yıllık ücretli izin ücretinin kendisine ödenmediğini öne sürdü.

 

İşveren haklı fesihte diretti

İşveren tarafı ise bilgi işlem müdürünün verdiği bilgiler ışığında sözkonusu işçinin şirket bilgisayarlarında porno ve yasaklı siteleri girmesi nedeni ile işten çıkarıldığını savundu. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar verdi.  İşveren tarafın kararı davalı avukatı temyiz etti.

Yasaklı sitelere girenler tazminatsız kovulabilir

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Davacının, davalı iş yerinde idari bölümde (muhasebe) çalıştığına dikkat çekilen kararda; ''Davacıya tahsis edilen bir bilgisayar bulunduğu, davalı vekilinin dosyaya sunduğu çıktılar incelendiğinde, bu bilgisayarda cinsel içerikli konuşma ve fotoğrafların bulunduğu internet sitelerine girildiği anlaşılmaktadır. Bu sitelerdeki giriş saatlerinin ağırlıklı olarak mesai saati içinde olduğu, davacının bu internet sitelerine giriş yaptığının tespit edildiği, iş akdinin de aynı gün feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacının bu eylemi doğruluk ve bağlılığa aykırı olup, davalının güvenini kötüye kullanan davacının iş akdinin feshi haklı olduğundan davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır. Mahkemenin davanın kabulü yönündeki kararı oy birliği ile bozulmuştur"' ifadeleri yer aldı.