Konutta haciz işlemlerine yeni şart geldi! Mahkeme kararı olmadan yapılmayacak!

Yargıda yeni düzenlemeler içiren kanun Resmi Gazete'de yayımlanandı. Düzenlemeyle konutta hacze mahkemeye kararı şartı gelirken tapu ve kira anlaşmazlıkları arabulucuya gidebilecek.

Konutta haciz işlemlerine yeni şart geldi! Mahkeme kararı olmadan yapılmayacak!

Yargıda yeni düzenlemeler içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla, İcra ve İflas Kanunu'na "konutta haciz" başlıklı madde eklendi.

Buna göre, icra müdürü, haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunu tespit etmesi halinde bu yerde haciz yapılmasına karar verecek ve bu kararı derhal icra mahkemesinin onayına sunacak.

TÜM EV EŞYALARININ HACİZİ YASAKLANIYOR

Mahkeme, dosyanın tevdi edildiği tarihten itibaren en geç 3 gün içinde dosya üzerinden yapacağı inceleme sonunda, haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunun anlaşılması halinde kararın onaylanmasına kesin olarak karar verecek. Bu kararın icra dairesine bildirilmesi üzerine haciz işlemleri yapılabilecek.

Düzenlemeyle, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine ait kişisel eşya ile tüm ev eşyasının haczi yasaklanıyor.

1 EYLÜL'DE YÜRÜRLÜKTE OLACAK

​Ayrıca icra takibine konu alacak tutarını karşılayacak miktarda haciz yapılabilecek. Daha önce borç tutarının iki katına varan miktarda eşya tedbir amaçlı olarak haczedilebiliyordu.

Kanuna göre, ticari davalardan, konusu bir miktar para olan alacak, tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olacak. Bu düzenleme 1 Eylül 2023'te yürürlüğe girecek.

KRİTİK ARABULUCULUK DÜZENLEMESİ

Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar, komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması şartı aranacak.

Kanunla, taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklarda arabuluculuk usulü düzenleniyor. Bu düzenleme 1 Eylül 2023'te yürürlüğe girecek.

Tapuya ilişkin ihtilaflarda, söz konusu ipotek ya da irtifak hakkı gibi anlaşmazlıklar da olsa artık zorunlu olmasa da arabulucuya gidilebilecek. Daha önce bu anlaşmazlıklar arabulucuya götürülemiyordu.