Lisede blok ders uygulaması için emsal karar! Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Valiliğe yazı gönderildi

Diyarbakır’da bir veli, lisede öğrenim gören çocuğunun 40’ar dakikalık iki dersin birleşmesiyle oluşan 80 dakikalık blok dersten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvuruda bulundu. KDK, uygulamaya son verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyarbakır Valiliği’ne tavsiye kararı verdi.

Lisede blok ders uygulaması için emsal karar! Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Valiliğe yazı gönderildi

Diyarbakır’da bir veli, lisede öğrenim gören çocuğunun 40’ar dakikalık iki dersin birleşmesiyle oluşan 80 dakikalık blok dersten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen KDK, blok ders uygulamasına son verilmesi ve öğrenci merkezli bir programa geçilmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyarbakır Valiliği’ne tavsiye kararı verdi.

Kararın gerekçesinde blok derslerin ortaöğretim kurumlarında öğrenci merkezli aktif öğrenme anlayışının uygulanmasını zorlaştırdığı ifade edildi.

KARARIN GEREKÇESİ

KDK’nın kararında, blok derslerin ortaöğretim kurumlarında öğrenci merkezli aktif öğrenme anlayışının uygulanmasını zorlaştırdığı ifade edildeğiti.

Kararda, kapsamı ve dinlenme süresinin azlığı gibi hususlar dikkate alındığında blok ders uygulamasının talepler dışında sürekli hale getirilmesinin uygun olmadığı kaydedildi.

Eğitim ve öğretimin öğrenci odaklı bakış açısıyla sürdürülmesi gerektiği vurgulanan kararda, “Öğrencilerin dikkatini toplaması ve derslerin verimliliği açısından blok ders uygulamasının istisnai niteliği aşılarak sürekli hale getirilmesi ve başvuranın talebinin idare tarafından reddedilmesi hukuka aykırıdır.” ifadeleri yer aldı.