Mastalji(meme ağrısı)'de psikolojik destek alan kadınların ağrılarında iyileşme gözlemleniyor!

Mastalji (meme ağrısı) kadınlarda çoğu kez şüpheleri meme kanserine yönlendirse de vakaların çoğunda, uzmanlar her meme ağrısının, meme kanseri belirtisi olmadığını belirtiyor. Genel Cerrah ve Klinik Psikolog Doç. Dr. Fikret Aksoy ise, patolojik bir duruma rastlamayan kişilerde, psikolojik müdahale alan kadınların ağrılarında da iyileşme gözlemlediklerini ifade etti.

Mastalji(meme ağrısı)'de psikolojik destek alan kadınların ağrılarında iyileşme gözlemleniyor!

Mastalji ya da mastodini olarak da bilinen meme ağrısı oldukça yaygın bir şikâyettir. Meme ağrısı çoğu kez şüpheleri meme kanserine yönlendirse de vakaların çoğunda meme ağrısının meme kanseri belirtisi olmadığı gözlenmektedir. Mastalji kişinin yaşam kalitesini ve günlük yaşam aktivitesini olumsuz etkiler. Konuyla ilgili Genel Cerrah ve Klinik Psikolog Doç.Dr. Fikret Aksoy, Tv100.com'a önemli açıklamalarda bulundu. Aksoy, ''tıbbi muayenede patolojik bir duruma rastlamayan hastalarda psikolojik müdahale aldığı taktirde, ağrılarında anlamlı iyileşme görülmektedir.'' ifadelerini kullandı. 

PSİKOLOJİK MÜDAHALE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Doç.Dr. Fikret Aksoy, meme ağrısının yaşam kalitesinin olumsuz etkiyeceğinin önemini vurgulayarak, ''Mastalji (meme ağrısı) yaşayan hastaların sadece %5'i uzman hekime kendilerini muayene ettirmektedir. Polikliniğe başvuran hastalar, genellikle soruna yönelik herhangi bir tedavi almadıklarını bildirmektedir. Mevcut literatürde, mevcut çalışmaların bulguları mastaljide klasik ilaç tedavisini başlatmak için tıbbi bir neden olmadığını araştırmalar göstermektedir. Tıbbi muayenede patolojik bir duruma rastlamayan kadınlarda, psikolojik müdahale aldıkları taktirde ağrılarında anlamlı iyileşme görülmektedir. Mastalji, kişinin yaşam kalitesini ve günlük yaşam aktivitesini olumsuz etkiler. Bireyin yaşam kalitesi yaşam koşullarına bağlıdır. Yaşam kalitesi büyük ölçüde fiziksel, sosyal ve duygusal duruma bağlıdır. Birçok araştırmacı yaşam kalitesini iyileştirmenin önemine odaklanmıştır. Ancak yaşam kalitesini iyileştirme çabası günlük uygulamaları yansıtmayabilir.'' dedi. 

Mastalji(meme ağrısı)'de psikolojik destek alan kadınların ağrılarında iyileşme gözlemleniyor! - Resim : 1

PSİKOLOJİK MÜDAHALE ŞART

Genel Cerrah ve Klinik Psikolog Doç.Dr. Fikret Aksoy, ''Mastalji yaşayan hastalar, daha düşük yaşam kalitesini gösterdiğini yapılan araştırmalardan biliyoruz. Ancak, psikolojik müdahaleden sonraki üçüncü ayda daha iyi yaşam kalitesini gösterecek şekilde artmaktadır. Ağrının yaşam kalitesini etkileyen bir ajan olduğu kanıtlanmıştır. Migren hastalarında yaşam kalitesini ele alan çalışma aynı zamanda migren hastalarında kontrol grubuna göre daha düşük yaşam kalitesi tespit edilmiştir. Ağrı, hastaların sadece fiziksel refahını değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik refahını da etkiler.'' 

Aksoy açıklamasında, mastaljisi olan hastalar eşlik eden patolojik durumların ortaya çıkması korkusuyla uzman doktorlara başvururlar. Uzman hekime başvurmak ve tanısal tetkikler yaptırmak sağlık bakım maliyetlerinin artmasıyla ilişkilidir. Son zamanlarda birçok çalışmada psikolojik müdahalenin hem ağrı hem de yaşam kalitesi üzerinde etkili olduğunu tespit etti. Fizik muayenede bulgusu olmayan mastalji şikayetiyle başvuran hastalara psikolojik müdahale yapılmasını öneriyoruz, şeklinde ifade etti. 

CERRAHLAR, HASTALARIN PSİKOLOJİK YÖNLERİNİ DE BENİMSEMELİLER

Mastaljinin bireyin yaşam kalitesini etkileyen bir durum olduğu bilinmektedir . Birçok çalışmanın bulguları, psikolojik müdahalenin ağrı algısını azalttığını ve yaşam kalitesini iyileştirdiğini gösterdiğinden, cerrahların mastalji hastalarının yönetiminin psikolojik yönlerini benimsemelerini öneriyoruz.