MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

İLAN

Davacı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazın kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8.maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve davacı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili davası açıldığı ve açılan davanın duruşmasının 20/03/2024 tarihinde yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.08/02/2024

ESAS NO: 2024/49 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Şehzadeler İshakçelebi Mahallesi, 60 ada 5 parsel sayılı taşınmaz

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: .132m²

TAŞINMAZ MALİKİ: KEREM OĞUZ TCKN 360*****958

#İlangovtr Basın no ILN01981817