T.C. BERGAMA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

T.C. BERGAMA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
MÜTEVEFFA EMİN ACUN ALACAKLILARI ADINA

ESAS NO : 2023/44 Tereke

DAVACI : ALİ ŞAN-17789619750

VEKİLİ : Av. YASEMİN YAKUT - [16814-18466-70718] UETS

MİRASÇILAR :  FATMA ACUN - Bölcek Mah. Fatih Cad. No:4 Bergama/ İZMİR 

                           SELİM ACUN - Bahçelievler Mah. Estergon Cad. No:2 İç Kapı No:4 Bergama/İZMİR

                           YASEMİN KARA - Yalı Mah. 183 Sk. No:3A İç Kapı No:A Aliağa/ İZMİR

MİRAS BIRAKAN : EMİN ACUN - 38683631198

İZMİR ili, BERGAMA ilçesi, BÖLCEK mah/köy 56 Cilt, 318 Aile sıra no 1 sırada nüfusa kayıtlı 21/05/1948 doğumlu 14/10/2014 tarihinde vefat eden müteveffa EMİN ACUN'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiği ve davacı Ali Şan vekilinin dava dilekçesinde TMK'nun 612. Maddesi gereğince terekeyi temsilen tasfiye memuru atanması talep edildiği anlaşılmakla müteveffanın terekesinin TMK'nun 612. Maddesine göre mirasın iflas hükümlerine göre tasfiyesine başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR AY içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN01982362