T.C. İSKENDERUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

T.C. İSKENDERUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/125 Esas

Davacı Hikmet Karpuz tarafından kullanılan dava konusu; Hatay ili, Arsuz ilçesi, Hacıahmetli mahallesi mahallesinde tapulama harici olan yaklaşık 1.000m²'lik taşınmaz (Hacıahmetli Mah. Hacıahmetli 2. Sk. No:13 Arsuz) üzerinde Türk Medeni Kanunu'nun 713/4. maddesi gereğince itirazları olanların, itirazlarını bildirmek ve bir hak iddia edenlerin ilan tarihini müteakip üç ay içerisinde mahkememizin 2023/125 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilanen ihtar olunur.

#İlangovtr Basın no ILN01981448