T.C. MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/35 Esas

30/01/2024

İ L A N

Davacı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açtığı davada, Manisa ili, Merkez ilçesi, Umumi Mahalleler Mahallesi, 2828 ada 8 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden Hasan kızı Hatice, Ali kızı Hatice isimli şahısların TMK 588. Maddesi gereğince gaipliğine, Manisa 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2013/102 Esas, 2013/250 Karar sayılı kararı, Manisa 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2012/546 Esas, 2013/932 Karar sayılı kararı ile temsil ve yönetim kayyımı atandığını, TR60 0021 1000 0005 6111 9001 02 IBAN numaralı hesapta değerlendirilen meblağın Hazineye intikaline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Hasan kızı Hatice, Ali kızı Hatice ile ilgili bilgi ve görgü sahibi olan şahısların ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri, edilmediği taktirde bu şahsın GAİPLİĞİNE karar verileceği ilan olunur. 30/01/2024

#İlangovtr Basın no ILN01981815