T.C RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C 
RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/31 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda yazılı mallar satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Rize İl, Merkez İlçe, FENER Mahalle/Köy, 316 Ada, 5 Parsel, Tapuya çay bahçesi olarak kayıtlıdır. Kapama çay bahçesi olarak kullanılmaktadır. Rize Belediyesinin 1/1000 imar planı içerisindedir. Belediye ve kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Eğimli bir yapısı vardır. Yola cephelidir.

Yüzölçümü : 506,44 m2
Kıymeti : 3.096.005,22 TL
KDV Oranı : %10
İmar Durumu: Kaydında.
Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2024 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 13:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 13:31


2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Rize İl, Merkez İlçe, FENER Mahalle/Köy, 316 Ada, 11 Parsel, Tapuya çay bahçesi olarak kayıtlıdır. Kapama çay bahçesi olarak kullanılmaktadır. Rize Belediyesinin 1/1000 imar planı içerisindedir. Belediye ve kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Eğimli bir yapısı vardır. Yola cephelidir.

Yüzölçümü : 281,93 m2
Kıymeti : 1.723.436,97 TL
KDV Oranı : %10
İmar Durumu: Kaydında.
Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2024 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 13:41
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 13:41

 

07/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02011420