T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2023/1097 Esas
 

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;

Davacı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından davaya konu Samsun İli Canik İlçesi Yeni Mahalle 1206 ada 10 parsel ve üzerinde bulunan dükkan vasıflı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,


Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalı Hasan Fehmi Apaydın ile uzlaşma sağlanamadığından Mahkememize 2023/1097 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Ziraat Bankası Saathane Şubesine davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.


2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2023

#İlangovtr Basın no ILN02012742