T.C.BEYKOZ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*


T.C.BEYKOZ İCRA DAİRESİ
2020/267 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/267 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


İstanbul İl, Beykoz İlçe, ANADOLU HİSARI Mahalle/Köy, 54 Ada, 92 Parsel, Değerleme konusu taşınmaz,* İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Anadolu Hisarı Mahallesi, Kahve Çıkmazı Sokakta yer almaktadır. Harita-Plan Hudutları ve sahası itibariyle değerlendirme konusu taşınmazın yerine uygun olduğu, doğru yere Kıymet Takdiri yapıldığı tarafımızca belirlenmiştir. Konu taşınmaz 22.07.1983 t.tarihli Boğaziçi Ön Görünüm ve GG EB Uygulama İmar Planı kapsamında kalmaktadır. Beykoz İcra Dairesi'nin isteği üzerine 31.08.2023 günü İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Anadolu Hisarı Mah.,54 ada, 92 parselde kayıtlı bostan vasıflı taşınmazın "Kıymet Takdir Raporu" düzenlemek üzere, dosyada mevcut evrakların tetkiki sonucunda tapu kaydı ve İmar durumu ile taşınmaz mahallinde incelenmiş ve ulaşılan tespitler aşağıda sunulmuştur,54 Ada 92 Parsel nolu taşınmaz, her türlü belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkanlarından kısmen faydalanabilecek konumda; İstanbul'un, Beykoz İlçesi'nin Anadolu Hisarı Mahallesinde konumlu olup, taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, 3-4 katlı, konut nitelikli yapılaşma bulunmaktadır. Bölgede yapılaşma yeterli yoğunluktadır. Toplu taşıma araçları ile ulaşım mümkündür. Taşınmaz, bölge cazibe merkezlerinde yer alan okul, alışveriş alanları, camii, gibi hizmet alanlarına yakın mesafededir. Taşınmaz, batısındaki sahil yoluna yaklaşık -650 m kuşuçuşu mesafededir.54 Ada 92 Parsel nolu konu taşınmaz. 8.821,50 m? yüzölçümlü ?Bostan? vasıflı yerdir. Konu parsel geometrik olarak amorf formunda, topografik olarak eğimli bir yapıya sahiptir. Parsel kuzey yönden -180 m Kahve Çıkmazı Sokak'a cephelidir. Parsel diğer yönlerden komşu parsellerle çevrilidir. Parsel üzerinde çok sayıda yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın sınırlarını belirleyici tel, duvar, çit vb herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Bölgede yapılan sorgulamada, borçlu *** bölgede ikamet etmediği öğrenilmiştir. Beykoz İlçesi, Anadolu Hisarı Mah., 54 ada, 92 Parsel, 8.821,50m? ümlü, Bostan - vasıflı taşınmazın değerlemeye konu, Borçlu *** adına 41/1080 hissesini (334,89 m²) değeri toplam2.850.000,00 TL kıymet takdiri edilmiş olup, borçlunun hissesi satılacaktır.


Kıymeti : 2.850.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 10:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:09
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 10:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 10:09


(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN01982376