Talep artışı nedeniyle arsa arazi fiyatlarında yüzde 400'lere varan artış

Pandemi dönemiyle beraber yatırımlar konuttan arsaya kaydı. Şubat 2020 - Ağustos 2020 döneminde arsa arazi taleplerinde kaydedilen %28 oranındaki talep artışı arsa arazi fiyatlarının %400 artış göstermesine neden oldu.

Talep artışı nedeniyle arsa arazi fiyatlarında yüzde 400'lere varan artış

Bu artışta konuta yapılan yatırımın getirisinin yasal düzenlemelerle cazibesini kaybetmesinin büyük etkisi olduğunu belirten UpArazzi Yönetim Danışmanı Hakan ERİLKUN şunları söyledi:

"Türkiye'de artık ev sahibi olma oranı %70'e yaklaştı. Eskiden hayal gibi görülen konut sahibi olmak artık sıradan hale geldi. Her yıl konuttan elde edilen toplam kiranın %15'inin vergi olarak ödenmesi, konutun yıpranma payı ve kiracının ödeme sorunlarıyla uğraşma riski de hesaba katıldığında konutu yatırım aracı olmaktan çıkardı. Pandeminin de etkisiyle insanlar artık topraktan kazanç sağlamayı hedefliyor. Minimum bir birikimi satın alındığı andan itibaren muhteşem bir servete dönüştüren toprağa yatırım artık en gözde yatırım aracı."

Pek çok bölgede arsa arazilerin adeta perakende hızıyla el değiştirdiğini belirten Erilkun, ülkemizde arsa arazi taleplerinin %90'ının imarsız arsalara yapıldığına dikkat çekerek bunun nedenini toprağın sunduğu geleceğe duyulan güvene bağladı.

"İmarsız arsalar hızla artan nüfusla yeni imar planlarına ihtiyaç duyulmasını beraberinde getiriyor, satın alınan imarsız arsalar en azından orta vadede (2-5 yıl) imara açılan bölgede kendini en az 10 kat değerleyen bir servet olarak geri dönüyor. Bu nedenle Türkiye'de satılan arsa arazilerin %90'i tapuda muhtelif cins olarak belirtilen imarsız arsalardan oluşuyor."'

Toprağa Yapılan Yatırım Her Zaman Daha Avantajlı

2020 yılı raporları ve finansal analizleri; yatırımın geleneksel kanallarının bazı durumlarda riskli olabileceğini ortaya koymakla birlikte, toprak yatırımı gibi güvenilir yatırım araçlarının beklenildiği gibi sadece uzun vadede değil, kısa vadede de kârlı ve avantajlı olabileceğini gözler önüne seriyor. Raporlar özellikle inşaat yatırımlarının yüksek olduğu illerde arsa-arazi fiyatlarında da bir yukarı tırmanış olduğunu gösteriyor.

Arsa-arazi piyasasında yaşanan hareketlenmelere genel olarak bakacak olursak:

        * Çanakkale’de gayrimenkul satış fiyatlarındaki son 5 yıldaki değişim %78,2 artış gösteriyor.
        * Türkiye’de konut imarlı arsaların fiyatları son 1 yılda %19,15 artmış durumda.
        * Yıllık ortalamalara göre Temmuz 2020 sonu itibariyle arsa fiyatlarında en çok artış gözlenen iller arasında Şanlıurfa, Mardin, Çanakkale ve Yozgat sıralanıyor.
        * Arsa yatırımları; kısa, orta ve uzun vadede, 2020 yılının altı aylık reel getiri oranı en yüksek finansal yatırım aracı olan altından daha yüksek kâr skalaları sunuyor.