Toprak yatırımına uyarı: Dikkat etmeyen kaybediyor

Gayrimenkul uzmanları, toprağa uzman aracılığı olmaksızın yapılan yatırımlar için yatırımcıları uyardı.

Toprak yatırımına uyarı: Dikkat etmeyen kaybediyor

Gayrimenkul uzmanları, yatırımcıyı, toprağa uzman aracılığı olmaksızın yapılan yatırımlarla mağduriyet yaşamaması için uyardı. Toprak tapularının pek çoğunda tarla ya da muhtelif ifadesinin geçtiğini oysa toprağın cinsinin ve sağladığı olanakların yatırım hedefi ile örtüşüp örtüşmediğinin mutlaka kontrol edilmeli.

Uparazzi Genel Müdürü Hakan Erilkun, "Toprak tapusunda ‘muhtelif’ yazması yatırımcıyı tatmin etmemeli... Bağ tapusu, tarla tapusu, çiftlik tapusu gibi birbirinden farklı niteliğe sahip onlarca toprak tapusu türü muhtelif ismi ile belirtildiği için beklentiye yanıt vermeyebiliyor" diyerek şöyle devam etti: "Yüzde 20 ve üzerinde eğime sahip olup satılan toprağın orman örtüsü ve kayalık olduğundan dolayı tarım arazisi olma özelliği yok. Benzer şekilde eğimi yüzde 12-20 aralığındaki tarlalar ise her tarıma elverişli olmayıp ağırlıklı mera arazisi... Tapuda muhtelif yazan bir toprak tarıma elverişli olmayan bir topraksa bu yatırım, halk tabiri ile ölü yatırım olabilir."

Tarlanın niteliği önemli

Erilkun, “Aldığınız tarlanın yatırım hedefinizi karşılaması için tapuda tarla yazması yeterli değildir, tarlanın da niteliği araştırılmalıdır. Marjinal ürün arazisi, dikili tarım arazisi, örtü altı tarım arazisi gibi türleri tarlaların değeri ve verimi konusunda belirleyici olabiliyor. Satın aldığınız tarlanın 2 dönümden küçük olması ve marjinal bir alanda yer alması halinde niteliği ne olursa olsun bulunduğu alanın niteliğine sahip kabul edilmesi gibi pek çok faktör tarlanın değerini ve yatırım hedefinize uygunluğunu direkt etkileyecektir" uyarısında da bulundu.