Tüketici Hakem Heyeti'nin maliyeti artıyor

Tüketicilerin haklarını aradığı Tüketici Hakem Heyeti başvurularında parasal sınır yükseltildi.

Tüketici Hakem Heyeti'nin maliyeti artıyor

Tüketicilerin anlaşmazlık durumunda ürün ya da hizmete ilişkin olarak başvurdukları Tüketici Hakem Heyeti'nde parasal sınırlar yeniden değerleme oranı olan yüzde 9.11 ile güncellendi.

İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne Büyükşehir statüsünde olan illerde 7 bin 550 lira ile 11 bin 330 lira arasındaki uyuşmazlıklarda başvuru yapılabilecek.

İl Tüketici Hakem Heyetleri'ne ise Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 11 bin 330 lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri'ne Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 7 bin 550 lira ile 11 bin 330 lira arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvuru şartı sunulacak.

Tüketici hakem heyetlerine nasıl başvuru yapılır?

Bireysel veya avukat aracılığıyla, elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ile tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabiliyor. Bu itibarla, tüketici hakem heyetlerine sözlü başvuru imkanı bulunmuyor.

Başvurular, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesi ile gerçekleştiriyor. Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında yer alan başvuru formu kullanılarak yapılabiliyor.

Başvuru formu kullanılmadan yapılan başvurularda ise başvuru sahibinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adresi ve varsa diğer iletişim bilgileri, talebi ve Türk Lirası cinsinden uyuşmazlık değeri ile şikayet edilene ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunlu tutuluyor. Uyuşmazlık değerinin döviz cinsinden olması durumunda, söz konusu değer başvuru tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın belirlediği efektif döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirası’na çevriliyor.