Türk-İş araştırdı... İşte Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ekonomik durumu

Türk-İş’in ''Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacılar ve kayıt dışı göçmenler" araştırmasına göre, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin yüzde 40’ı ekonomik olarak kendini normal koşullarda görüyor. Suriyelilerin ortalama gideri ise aylık 2 bin 61 lira.

İşte Türkiye'deki Suriyelilerin ekonomik durumu

Türk-İş'in 'Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacılar ve kayıt dışı göçmenler’ araştırmasına göre Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar ve kayıt dışı göçmenlerin çoğunluğu ekonomik durumundan memnun.

Araştırmada sığınmacılara; 'yiyecek, içecek, barınma gibi zorunlu ihtiyaçlarınızı ne ölçüde karşılayabiliyorsunuz’ sorusu soruldu. Soruya ankete katılanların yüzde 39.9’u 'normal durumdayız' yanıtını verirken yüzde 36.9’u 'zor geçiniyoruz' seçeneğini işaretledi.

 Yüzde 12.7’sinin yanıtı 'rahat karşılıyoruz-iyiyiz' olurken, yüzde 9.7’sinin yanıtı da 'geçinemiyoruz' oldu.

Ankette yer alan diğer bir soru ise, 'Ayda kaç liraya geçiniyorsunuz, yani hanenizde yaşayanların toplam aylık harcaması ne kadar?’ sorusu oldu.

Bu soruya ankete katılanların yüzde 20.6’sı ‘1000 lira ve altı’ yanıtını verirken, yüzde 40.7’si ‘2 bin lira’ seçeneğini işaretledi.

Aylık harcaması ‘2 bin 1 lira - 3 bin lira’ arasında olanların oranı yüzde 20.1, ‘3 bin 1 lira - 4 bin lira’ arasında olanların oranı yüzde 6.9, ‘4 bin 1 lira ve üstü’ olanların yüzde 4.9 oldu.

Katılımcıların yüzde 6.7’si ise soruya yanıt vermedi.

Göçmen sayısı 4 milyonu aştı

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Aralık 2019 tarihi itibariyle Türkiye’de geçici koruma statüsünde olan Suriyeli sayısının 3.7 milyona ulaştığına dikkat çekti.

Diğer ülkelerden gelen vatandaşlarla birlikte bu rakamın 4 milyonu aştığını kaydetti. Atalay, sığınmacı işçilerin kayıtdışı istihdamının önemli bir sorun olduğunu söyledi ve "özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin neredeyse tamamında sığınmacıların kayıtdışı istihdam edildiği biliniyor. Hem bu kişiler zor koşullarda ucuza çalıştırılıyor hem de vergi kaybı meydana geliyor” dedi.