Türk Tabipler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) 76. Büyük Kongresi'nde seçilen Merkez Konseyi, ilk toplantısında görev dağılımını yaparak Prof. Dr. Alpay Azap'ı başkan olarak belirledi.

Türk Tabipler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) 28-30 Haziran'da düzenlenen 76. Büyük Kongresi'nde seçilen Merkez Konseyi ilk toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı. Buna göre TTB Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap oldu.

2024-2026 dönemi Merkez Konseyi görev dağılımı şöyle oldu:
"Başkan Alpay Azap, 2. Başkan Mualla Pınar Saip, Genel Sekreter Hilmi Önder Okay, Muhasip Üye Ali Karakoç, Veznedar Üye Nilüfer Ustael, üyeler Ali Osman Karababa, Mehmet Şerif Demir, Murat Erkan, Güzide Elitez, Ali Kanatlı, Ayşegül Ateş Tarla."

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürütüyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Azap, Kovid-19 salgını sürecinde Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeliği de yapmıştı.