Meclis'te bu hafta gündem yoğun!

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta birden fazla kritik konu ile mesai gerçekleştirecek.

Meclis'te bu hafta gündem yoğun!

TBMM Genel Kurulu, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, öğretim üyeleri ile avukatlar arasından belirlenen 21 adaydan 7'sini, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) yeni üyesi olarak seçecek.
Haftalık mesaisine 25 Mayıs Salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulunun en önemli gündemlerinden biri, HSK üye seçimi olacak.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, 20 Mayıs'ta, 7 HSK üyeliği için Yargıtay kontenjanından 50, Danıştay kontenjanından 10, avukat kontenjanından 42, öğretim üyesi kontenjanından 12 olmak üzere seçime giren 114 aday adayından, 21'ini aday olarak belirlemişti.

Genel Kurul, Karma Komisyon tarafından belirlenen bu 21 aday arasından HSK'nin yeni üyelerini seçecek.

Her bir üye için ayrı ayrı gizli oy kullanılacak. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek. İkinci oylamada da üye seçilemezse, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi gerçekleştirilecek.

Seçilecek HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.

Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik 

Genel Kurulda, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklife göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde, özel sektör katılımıyla "turizm hizmetleri yönetim birlikleri" kurulacak.

Lüks kampçılık turizm türünün yasal altyapısı oluşturulacak ve kontrollü gelişimi sağlanacak.

Kültür, turizm koruma ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri içinde bulunan korunan alanlarda her ölçekteki plan teklifleri, sadece Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulacak, ilgili kurul, kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda Bakanlıkça incelenerek uygun görülen planlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilecek.

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından turizm amaçlı sportif faaliyet işletmeciliği ve ticari faaliyetine esas olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenmiş belgeleri haiz olmak kaydıyla deniz turizmi araçları işletmeciliği yapılabilmesi için Bakanlıktan belge alınacak.

Mera, yaylak ve kışlaklar; ot bedeli taşınmazın yatırımcıya tahsisi aşamasında yatırımcı tarafından karşılanmak kaydıyla, Mera Kanunu hükümlerine göre tahsis amacı değiştirilerek, sadece turizm amaçlı kullanılacağına ilişkin şerhli olarak Hazine adına tapuya tescil edilecek, ardından Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilecek.

Turizm işletmesi belgesi bulunan işletmelere, salgın hastalık durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespiti halinde, 13 bin 500 lira para cezası verilecek.

Boyları 39 metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatların Türk karasularında faaliyet göstermelerine ve seyrine, her yıl belirlenen sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı payı alınması suretiyle aynı takvim yılını geçmeyecek şekilde, geçici süreli olarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca izin verilebilecek.

İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik teklifi ele alınacak

TBMM Adalet Komisyonunda, salı günü, konkordato kurumunun daha işlevsel hale getirilmesi, iflas tasfiyesinin daha etkin şekilde yürütülmesi, iflas idare memurlarının niteliklerinin artırılması ve bunlara yönelik atama, eğitim ve denetim sistemi getirilmesini içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun gündeminde ise matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi yer alacak.

Grup toplantıları yapılacak

Meclis'te ayrıca bu hafta liderler de partilerinin grup toplantısında kürsüde olacak.
Gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklar.