Türkiye için kritik borç değerlendirmesi

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından gerçekleştirilen kritik borç değerlendirmesinde, gelişen piyasalarda borçluluğu en çok artan ülkeler arasında Türkiye de yer aldı.

Türkiye için kritik borç değerlendirmesi

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, 2020 yılında küresel borçlar 24 trilyon dolar artarak 281 trilyon dolarla yeni zirveye çıktı. Gelişmiş ülkelerde borçluluk 2019'da 183 trilyon dolar olan seviyesinden 205 trilyon dolar gelirken, gelişen piyasalarda borcun/GSYH'ya oranı 2019'da yüzde 220 olan düzeyinden yüzde 250'nin üzerine geldi.

Gelişen piyasalarda borçluluk artışı en fazla olan ülkelerin Brezilya, Kore, Türkiye, BAE ve Çin olduğu belirtilen raporda, en fazla artışın Çin'de yaşandığı, ardından Türkiye, Kore ve BAE’nin geldiği bilgisi verildi.

Rapora göre, Türkiye'de 4. çeyrek itibarıyla GSYH'ya göre borçluluk oranları hanehalkı için yüzde 15,2'den yüzde 18,4'e, finans dışı şirketler için yüzde 65,2'den yüzde 75,8'e, kamu için yüzde 34,2'den yüzde 47,3'e, finans sektörü için ise yüzde 23,6'dan yüzde 32,5'e geldi.