Yasa hazırlanıyor! Borçlar siliniyor... 56 milyar liralık ceza affı hazırlığı!

Erken seçim tartışmaları sürerken hükümet başla ekonomi olmaz üzere çeşitli alanlarda birçok yasal düzenlemeye gidiyor. Ödeme güçlüğü çeken dar gelirli kesim, gençler ve çiftçilerin bazı kamu borçlarının silinmesi öngörülmekte…

Yasa hazırlanıyor! Borçlar siliniyor... 56 milyar liralık ceza affı hazırlığı!

2023 seçimleri için geri sayım devam ederken, seçim öncesi birçok yasal düzenleme yapılıyor. 

Dar gelirliler, gençler, çiftçiler gibi geniş kitleler yapılacak olan yasal düzenlemeleri doğrudan ilgilendiren ilgilendiriyor. 

1 Ekim 2022’de çalışmaya başlayacak olan Meclis’e kadar hazırlıkların yapılması kanun gerektiren düzenlemelerin ise bir bölümünün de torba teklifle Meclis’e sunulması bekleniyor.

Torba yasa ile hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeler de yer almakta. 

26 milyar liralık kredi affı

Meclis’e gelmesi beklenen düzenlemeler arasında ilk sırayı öğrenim kredileri alıyor. 7 kez yapılandırılan KYK öğrenim kredilerinin geri ödenmesi konusunda yeni bir adım daha atılacak. 

Faizler silinecek sadece ana paranın geri ödenmesi şeklinde açıklanacak olan düzenleme kanunla yapılacak. 

Bu düzenleme ile öğrenciler  sadece aldıkları kredi miktarından sorumlu olacaklar. Buna ilişkin kanun düzenlemesi sonbaharda torba yasayla gelecek.

Bakan Koca 1 Meclis’i işaret etmişti

Öğrencileri ilgilendiren bir diğer düzenlemeyi intörn hekim ve diş hekimlerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılması oluşturuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu ödemenin yapılabilmesi için yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunduğu belirterek, Meclisin açılacağı 1 Ekim’e işaret etti. Bu okullardaki son sınıf öğrenciler, ödeme için Meclis’ten çıkacak yasayı bekliyor.

30 milyar liralık borçlar siliniyor

Dar gelirlilere yönelik destek paketi içinde yasal düzenleme geliyor. Hazırlanan paketle yaklaşık 6 milyon dar gelirli vatandaşın 15 Ağustos öncesine ait icra ve haciz işlemi başlatılmış 30 milyar lira tutarındaki borçları silinecek.

Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları’nın ortak çalışma yürüttüğü destek paketi, yeni yasama döneminin başlayacağı 1 Ekim’de Meclise sunulmuş olacak, komisyon ve genel kurul süreçleri hızla tamamlanarak yürürlüğe konulacak.

Arabuluculukta kapsam genişliyor

İşçi-işveren, ticari uyuşmazlıklarda uygulanan arabuluculuğun kapsamının ev sahibi-kiracı arasındaki kira anlaşmazlıklarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi için de yasal düzenleme gerekiyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların arabuluculuğun konusu haline getirileceğini, bu ihtilafların kısa sürede ve daha az masrafla çözüme kavuşturulacağını düzenlemenin Meclis açıldığında gündeme geleceğini açıklamıştı.

Kira, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda zorunlu hale getirilecek arabuluculukla, yılda yaklaşık 64 bin dosyanın mahkemelere gitmeden çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Fiyat İstikrar Komitesi'ne düzenleme

Anayasa Mahkemesi’nin Fiyat İstikrar Komitesi’nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni iptal etmesinin ardından bu konuda da yasayla yeni bir düzenlemeye gidilecek.

Ekim ay1nda Meclis in açılmasıyla birlikte sunulması beklenen yasa teklifi nde bununla ilgili bir maddenin yer alması bekleniyor. CHP, Kararnamenin anayasa aykırı olduğunu belirterek, AYM’ye başvurmuştu.

AYM, oy çokluğu ile anayasaya aykırılık kararı vererek, iptal etti. İptal gerekçesinde “kanunla düzenlenmesi gereken konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz” denildi.