Deprem sigortasında teminat tutarı artırıldı

Deprem sigortasında teminat tutarının artırılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Betonarme binalar için sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli 1,508 TL'den 3,016 TL'ye, diğer yapılar için ise 1,040 TL'den 2,080 TL'ye çıkarıldı.

Deprem sigortasında teminat tutarı artırıldı

Zorunlu deprem sigortası tarife ve talimat tebliğinde değişikli Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğe göre, sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli; betonarme binalar için 1,508 TL'den 3,016 TL'ye, diğer yapılar için ise 1,040 TL'den 2,080 TL'ye çıkarıldı.

Yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı da yüzde 50 artışla 320 bin TL'den 640 bin TL'ye yükseltildi.

Yapılan düzenlemeye göre, poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, tarife fiyatları üzerinden yapılacak indirim oranı da yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı.

Tebliğle, zorunlu deprem sigortası asgari prim tutarlarında da artışa gidildi. Risk grubuna göre her halükârda birinci gruptan yedinci gruba kadar uygulanacak asgari prim tutarları; sırasıyla 140 TL'den 280 TL'ye, 120 TL'den 240 TL'ye, 90 TL'den 180 TL'ye, 70 TL'den 140 TL'ye, 55 TL'den 110 TL'ye, 45 TL'den 90 TL'ye ve 40 TL'den 80 TL'ye yükseltildi.