Müsilajla mücadeleye ilişkin kanun teklifi TBMM'de

AK Parti, müsilajla mücadele ve çevre kirliliğinden korunmayı amaçlayan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Müsilajla mücadeleye ilişkin kanun teklifi TBMM'de

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve bazı milletvekillerinin imzasını taşıyan, 'Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. 31 maddelik teklifle; müsilaj sorunun yeniden yaşanmaması ve çevrenin korunması için denizi kirleten deniz araçlarına, deniz kıyısı tesislerine ve denize atık boşaltan tesislere birtakım yeni yükümlülük ve yaptırımlar getirilecek. Ayrıca mevcut cezaların bir kısmının da artırılması öngörülüyor.

Arıtılmış atık suyu yeniden kullanan kuruluşlara da bazı avantajlar getiren teklifle; başta Marmara Denizi olmak üzere, Marmara Havzası'ndaki illere İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kurma zorunluluğu getiriliyor. Bu kapsamda tesis kurma yetkisi ise belediyelere veriliyor. Belediyeler, yasayla belirlenen süre içerisinde proje hazırlamazsa, bu yetki otomatik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçecek. Bakanlık, bu masrafları ise ilgili belediyenin kaynağından kesecek. Tesis kurmayanlara idari ceza uygulanacak. Denizi temizlemeyen belediyelere, Türk Ceza Kanunu'nun 'görevi ihmal veya görevi kötüye kullanma' maddelerinden suç duyurusu yapılabilecek. Sanayi atıklarının denize ulaşmasını önlemek amacıyla altyapılar oluşturulacak. Teklifle ayrıca, sanayi tesislerine kirlilik oluşturmama konusunda uyarılar getirilecek ve uymayanlara yaptırım uygulanacak.

Öte yandan binalarda 'Bina Kimlik Sertifikası' uygulaması başlayacak. Bu kapsamda; denetlenerek tamamlanan yapıların teknik ve genel bilgilerini içeren 'Bina Kimlik Sertifikası'nın binalarda bulundurulması zorunlu olacak. Bu binaların 5 yıllık periyotlarla yapı denetim kuruluşları tarafından teknik yönden denetlenmesine ve bunu kabul etmeyen kişi veya yapı sahiplerine yaptırım uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılacak. Böylece deprem, yangın, sel, göçük gibi afet durumlarında binanın teknik bilgilerine ve diğer bilgilerine rahatça ulaşabilmenin yolu açılacak.