Alkollü içki ve sigara ile ilgili flaş karar!

Alkollü içki ve sigaranın 6 ayda bir enflasyon oranında yapılan vergi artışının yılbaşında uygulanmayacağı duyuruldu.

Alkollü içki ve sigara ile ilgili flaş karar!

Alkol ve tütün ürünlerine ÖTV kanununun 12. maddesi gereği ÜFE oranındaki otomatik vergi zammının 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacağı açıklandı.

Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, ÖTV kanununun 12. maddesinin 3. fıkrası hükmünün, ÖTV (III) sayılı listenin; içecekler, alkol ve tütün ürünlerinden alınacak maktu ÖTV tutar ve oranlarını belirleyen (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları hakkında 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacağı belirtildi.

ÖTV kanununun 12. maddesinin 3. fıkrasında; “(III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır. Cumhurbaşkanı, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkilidir” hükmü yer alıyor.