Asgari geçim indirimi nedir nasıl hesaplanır?

Çalışma Hayatımız içerisinde sıkça soruların başında Asgari Geçim indirimi yani AGİ gelmektedir. AGİ zaman zaman da çalışan ile işvereni karşı karşıya da getirmektedir. Peki AGİ ne anlama geliyor ve nasıl hesaplanıyor?

İşverenlerin özellikle Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ödemelerinin yapılması konusunda çalışanları mağdur ettiklerine yönelik çok sayıda şikayet geldiğini belirtmeliyiz.

 AGİ İşveren tarafından işçiye sağlanan ilave bir destek yada ücret değildir. AGİ İşçi adına Devlete ödenecek olan verginin bir kısmının yada tamamının işçiye ödenmesidir. Dolayısıyla işveren işçinin bu hakkını vermek zorundadır. AGİ ödemelerinde yapılacak olan suiistimallerin işverenleri Hapis cezası ile dahi karşı karşıya getirebilmektedir.

Bürüt maaş üzerinden hesaplanır 

AGİ, çalışanların brüt maaşları üzerinden hesaplanmaktadır. Evli, bekar ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren AGİ, nedir ve nasıl hesaplanıyor? İşte, AGİ hakkında bilinmesi gerekenler. Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5,üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5'idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır.

Geçmişte vergi iade zarfları vardı

Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz. 2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.