Evde bakıcı desteği nedir? Kimler hangi şartlarda yararlanır?

Bilindiği üzere Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında çalışan annelerin bakıcı parası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmekte.

Belirlenen illerde uygulanan proje ile binlerce anne devlet tarafından ödenen bakıcı parasından faydalanmakta. Peki devlet bakıcı parası için gerekli şartlar neler? Başvurular nasıl ve nereye yapılır?

Kayıt dışılığın en fazla yaşandığı sektörler bir tanesi de ne yazık ki çocuk bakıcılığı hizmetleridir.

Çalışan Anne desteği, şuanda 325 Euro ( 4.650 TL) olarak ödeniyor. Gelecek yıl Annelere ise aylık 375 Euro (Bugün ki kur üzerinden 5.366 TL)   ödenecek.

Kimler Başvuru yapabilir?

AB ile ortaklaşa finanse edilen ve SGK’ nın yürüttüğü Eğitimli bakıcıların teşvik edilmesi, Kayıtlı istihdamın desteklenmesi projesinden yararlanabilmek için,

-Ankara , İstanbul, İzmir ve Bursa illerinden biriside ikamet etmek,

-Çocuk ile birlikte aynı konutta ikamet etmek,

-Kadın boşanmış bekar ise çocuğun velayetinin kendisinde olması,

-Kayıt tarihinde bir işveren yanında sigortalı olarak tam zamanlı çalışıyor olmak,

-Eğitimli bir Çocuk bakıcısını tam zamanlı olarak istihdam etmek,

-Proje döneminde Analık izninde bulunmamak,

-Çocuğun 0 – 36 aylık olması.

Bu şartları taşıyan çalışan kadınlar destek için www.sgk.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler.

Bakıcının Taşıması Gereken Kriterler Nedir?

Evde çocuk bakım desteği almak için bakıcının da belirli şartları taşıyor olması gerekmektedir. Bakıcıların taşımaları gereken şartlar şu şekildedir;

-18 yaşını doldurmuş olması,

-Anne ve çocuk ile aynı ilde ikamet ediyor olması,

-Anne ile birinci dereceden yakınlığının olmaması,

-Proje kapsamında anne olarak yararlanıcı olmaması,

-Tam zamanlı çalışıyor olması gerekmektedir.

Bakıcıların çocuklara annenin evinde bakmaları gerekmektedir. Ancak bakıcının İŞKUR, MYK ya da MEB’den alınmış olan bakıcı sertifikası bulunuyorsa ve anne ile aralarında güven tahsis edilmiş ise bakıcı kendi evinde de çocuğa bakabilir. Bu durum ise tamamen annenin onayı kapsamında yapılmalıdır. Bakıcının kendi evinde çocuğa bakması durumunda maaş ya da diğer anlaşılan sosyal haklar bakımından herhangi bir eksilme yapılamaz.

Bu proje üç temel sorunu da ortadan kaldırmayı hedeflemekte;

1-Kayıt dışılıkla mücadele

2-Kadın istihdamını korumak ve artırmak

3-Eğitimli bakıcı ile sağlıklı hizmet verilmesini sağlamak.