Banka borçlarında 20 milyarlık yapılandırma

Reel sektörün bankalara olan borçlarından bir yıllık dönemde 19,5 milyar lirası yeniden yapılandırıldı.

Banka borçlarında 20 milyarlık yapılandırma

Bankalar Birliği verilerine göre, Ekim 2019 ile Ekim 2020 dönemi içinde Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 280 firma (117 grup) alındı, 102 firma (34 grup) ile sözleşme yapıldı. Geçen yıl ekim başlayan bir yıllık dönemde, büyük ölçekli 102 firmanın 19,5 milyar lirası yeniden yapılandırıldı. Bankalara borcu olan 280 firma daha bu kapsama alındı.

Banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan şirketler için geçen yıl finansal yeniden yapılandırma imkanı getirildi. Uygulama 25 milyon lira ve üzerindeki borçları büyük ölçekli yapılandırma, altındaki borçları da küçük ölçekli yapılandırma olarak yürütülüyor. Bankalar Birliği, geçen yıl 14 Ekim tarihinde 25 milyon üstü kredi borçları için yapılandırma sürecini, 8 Kasım tarihinden itibaren de küçük ölçekli yapılandırma sürecinin başladığını duyurdu. 

42’si İstanbul’da

Bankalara borçları yeniden yapılandırılan firmalardan 4’ü tarım, balıkçılık, 34’ü imalat sanayi, biri enerji, 9’u inşaat, 17’si toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 15’i turizm, 8’i taşımacılık, depolama ve haberleşme, biri emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 3’ü eğitim, 4’ü sağlık ve sosyal hizmetler sektöründe, 6’sı diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Firmaların 42’si İstanbul’da, 3’ü Batı Marmara’da, 10’u Ege’de, 10’u Doğu Marmara’da, 14’ü Batı Anadolu’da, 12’si Akdeniz, 7’si Orta Anadolu’da, 2’si Batı Karadeniz, 1’i Kuzeydoğu Anadolu, 1’i Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde. Ekim ayında bir gruba ait iki firmanın 2 milyar 149 milyon lirası yapılandırıldı. Batı Anadolu bölgesindeki bu şirketin faaliyet alanı ise inşaat olarak belirtildi.

İlk sırada imalat ve enerji

Son bir yıllık dönemde yeniden yapılandırılan borçlar içinde ilk sırada imalat ve enerji geldi. İmalat sektöründe 4 milyar 936 milyon lira, enerjide ise 4 milyar 934 milyon lira yeniden yapılandırıldı.

Ekim ayındaki 2.1 milyar lira ile birlikte de inşaat sektöründeki yapılandırma da 2 milyar 276 milyon lira oldu. Geçen yıl kasım ayından itibaren küçük ölçekli uygulama çerçevesinde 26 firmanın 281 milyon lirası yeniden yapılandırıldı. Kapsama alınan firma sayısı ise 62 oldu. Ekim ayında bir firma kapsama alındı ancak sonuçlandırılan yeniden yapılandırma olmadı.

Yapılandırma nasıl oluyor?

Borçluların kredi borçlarınının vadelerini uzatmak, yenilemek amacıyla yapılandırma uygulanıyor. Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçlularda mali durumlarının itfa planına bağlanan borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacaklarının tespit edilmesi şartı aranıyor.

Borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen borçlular yeniden yapılandırma kapsamına alınmıyor. Alacaklı kuruluşlar konsorsiyum oluşturuyor. 25 milyon liranın altındaki borçlarda en uzun vade 60 ay olabiliyor.