Üniversitede devam zorunluluğu var mı? Üniversiteler hibrit eğitime mi geçti? Devam şartı var mı?

Üniversiteler yüz yüze eğitim başlıyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere yüz yüze eğitim de verilecek. Pek çok öğrenci üniversitelerdeki devam zorunluluğu ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Üniversitede devam zorunluluğu var mı? Üniversiteler hibrit eğitime mi geçti? Derslerde devam şartı var mı? İşte detaylar…

Üniversitede devam zorunluluğu var mı? Üniversiteler hibrit eğitime mi geçti? Devam şartı var mı?

YÖK açıkladı! Üniversitelerde eğitim ile ilgili yeni kararlar alındı. Yaşanan deprem felaketinin ardından üniversiteler bir süredir uzaktan eğitimler derslerine devam ediyordu. Ancak hem öğrencilerden hem de kamuoyundan gelen tepkiler üzerine YÖK bu konuda gereken çalışmanın yapılacağı açıklamasını yapmış, değerlendireceklerini duyurmuştu. YÖK üniversitelerdeki eğitimin nasıl sürdürüleceğine dair önemli kararlar aldı. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin yeni kararları açıkladı.

ÜNİVERSİTELERDE HİBRİT EĞİTİM UYGULANACAK!

YÖK Başkanı Erol Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

ÜNİVERSİTEDE DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MI?

Üniversitelerde devam şartı aranmayacak. YÖK Başkanı Erol Özvar şunları söyledi:

“3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere;

Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilmesine,

Yükseköğretim kurumlarının bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına,

Yürürlükte olan “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”ın 6'ncı maddesinde yer verilen bir yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla yüzde 30’unun uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği” yönündeki kısıtlamanın uygulanmamasına,

Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilmelerine,

Nisan ayına ertelenmiş olan “derslere ait uygulamalar”ın, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilmesine,

Bahar dönemindeki ara sınavların (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) "şeffaflık ve denetlenebilirlik" ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına,

Yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine,

Yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.”