Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı, eğitim 3 Nisan’da mı başlayacak?

Üniversiteler ile ilgili yeni karar açıklandı! YÖK Başkanı Erol Özvar duyurdu! Yüz yüze eğitim başlıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin alınan kararları duyurdu. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı, eğitim 3 Nisan’da mı başlayacak? İşte detaylar…

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı, eğitim 3 Nisan’da mı başlayacak?

Üniversitelerde eğitim nasıl olacak, yüz yüze mi yoksa online mı devam edecek? Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar YÖK tarafından verildi. Depremler sonrasında üniversiteler online eğitimi geçmiş sosyal medyada bu karar eleştirilmişti. YÖK üniversiteler ile ilgili alınan bu kararı etraflıca değerlendirdi ve yeni kararlar aldı. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemini kapsayan yeni kararları açıkladı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, EĞİTİM 3 NİSAN’DA MI BAŞLAYACAK?

YÖK Başkanı Erol Özvar, yaptığı açıklamada 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

YÖK Başkanı Özvar şunları söyledi:

“3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere;

Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilmesine,

Yükseköğretim kurumlarının bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına,

Yürürlükte olan “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”ın 6'ncı maddesinde yer verilen bir yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla yüzde 30’unun uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği” yönündeki kısıtlamanın uygulanmamasına,

Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilmelerine,

Nisan ayına ertelenmiş olan “derslere ait uygulamalar”ın, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilmesine,

Bahar dönemindeki ara sınavların (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) "şeffaflık ve denetlenebilirlik" ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına,

Yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine,

Yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.”