İstirahat ödeneği nasıl alınır?

Sigortalıların hastalanması, iş kazası geçirmesi, meslek hastalığına yakalanması veya analık hallerinde istirahat raporu almaları çalışma hayatında sıkça karşılaşılan bir durum.

Sosyal güvenlik uygulamalarında, özellikle kısa vadeli sigorta hükümlerinde istirahat raporu önemli bir yere sahip. Ayrıca gerek işverenlerin gerekse de sigortalıların istirahat raporu alırken ve rapor parası hesaplanırken dikkat etmeleri gereken bazı noktalar var.

Rapor parası hangi durumlarda ödenir?

Halk arasında rapor parası olarak adlandırılan geçici iş göremezlik ödeneği, sigortalıların geçici iş göremez oldukları durumlarda ödeniyor. Geçici iş göremezlik, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir. Rapor parası (geçici iş göremezlik ödeneği) ise, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kanunda belirtilen geçici iş göremezlik sürelerinde verilen ödenektir

Rapor parası için süre şartı var mı?

Rapor parası alınabilmesi için bir süre şartı bulunuyor. Buna göre rapor parası alabilmek için rapor tarihinden önceki son 1 yılda en az 90 gün prim ödemeniz gerekiyor. Analık sigortasında da doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün prim bildirilmiş olmalı.

İş kazası durumunda ise rapor parası alınabilmesi için bir süre şartı bulunmuyor. Buna göre iş kazasında bir gün dahi çalışılmış olsa kaza nedeniyle çalışılamayan günler için rapor parası almak mümkün.

Rapor paraları nasıl hesaplanır?

*Öncelikle son üç aydaki ortalama günlük kazanç tutarı hesaplanır. Başka bir deyişle iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki son üç “ay içindeki prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi gerekir.

*Ayaktan tedavide günlük kazancın 2/3’ü, yatarak tedavide ise günlük kazancın 1/2'si hesaplanır ve çıkan bu tutarlar sigortalıya ödenir.

*Hastalık sigortasında ilk iki gün raporlu olunan sürelerde ödeme yapılır. Analık, iş kazası ve meslek hastalığında ise raporlu olunan her gün ödeme yapılır.

İstirahat paporu nasıl düzenlenmeli?

İstirahat raporlarında sigortalının çalışıp çalışamayacağı veya kontrol muayenesinin yapılıp yapılmayacağı hususu belirtilir.

İstirahat raporunun bir nüshası çalışılan işyerine ibraz edilmesi için sigortalılara verilmek, bir nüshası Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmek üzere en az iki nüsha olarak düzenlenir.