Onu tehdit ederseniz başınıza büyük bela alırsınız! Gözünden kan fışkırtıyor

Bir yırtıcı tarafından tehdit edildiğinde gözlerinden kan fışkırtan boynuzlu Teksas kertenkelesini ilk kez görenler büyük şaşkınlığa uğruyor.