Şap hastalığı insana bulaşır mı? Şap hastalığı insanı öldürür mü?

Türkiye’de zaman zaman görülen şap hastalığı önemli bir ekonomik etkiye sahip olan, çiftlik hayvanlarının ciddi, oldukça bulaşıcı viral bir hastalıktır. Çift toynaklı geviş getiren hayvanları etkileyen şap hastalığı sığır, koyun ve keçi gibi hayvanlarda görülüyor. Şap hastalığının tespiti halinde o bölgede bulunan hayvan pazarlarının kapatılması ve hayvan ticaretinin yapılamamasına varana kadar pek çok ekonomik etkisi de görülüyor. Peki, Şap hastalığı insana bulaşır mı? İşte detaylar...

Şap hastalığı insana bulaşır mı? Şap hastalığı insanı öldürür mü?

Şap hastalığı (FMD), sığır, koyun, keçi, devegiller ve geyik dahil olmak üzere tüm çatal tırnaklı hayvanları etkileyen ciddi ve oldukça bulaşıcı bir hayvan hastalığıdır. Şap hastalığı insanlarda değil hayvanlarda görülen bir hastalıktır.

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?

​Şap hastalığı ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkileyen, büyük ekonomik kayıplara neden olan, çift tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalığıdır.

ŞAP HASTALIĞI İNSANA BULAŞIR MI?  

FMD, etkilenen etleri yiyerek insanlara bulaşmaz.

ŞAP HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Şap virüsü canlı hayvanlar tarafından ve et ve süt ürünlerinde olduğu kadar toprakta, kemiklerde, işlenmemiş postlarda, bu hayvanlarla kullanılan araç ve gereçlerde taşınır. Ayrıca insanların kıyafetlerinde ve ayakkabılarında taşınabilir ve donmuş, soğutulmuş ve dondurularak kurutulmuş gıdalarda hayatta kalabilir.