TBMM'de bütçe görüşmeleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların 2023 yılı bütçesinin görüşmelerine katılarak konuşma yaptı. Fuat Oktay bazı kuruluşlarının 2023 bütçelerini açıkladı. Oktay, "Cumhurbaşkanlığı bütçesi, doğrudan milletimiz tarafından seçilen Cumhurbaşkanımızın devletin başı ve yürütme erki olarak, gece gündüz yürüttüğü çalışmaların kaynağını oluşturmaktadır." dedi.

TBMM'de bütçe görüşmeleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı teşkilatı olarak, tüm kurum, kurullarla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hız, dinamizm ve esnekliği uygulamaya yansıttıklarını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, böylece milletin ihtiyaçları konusunda en hızlı şekilde aksiyon aldıklarını, bölgesel ve küresel krizlere karşı daha etkin, kapsamlı refleksler verebildiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurumların bütçesinin, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatının yanı sıra Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Dijital Dönüşüm ve Yatırım Ofisleri gibi faaliyetleriyle, ülkeyi ileriye taşıyan stratejik kurumları içerdiğine işaret eden Oktay, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının da görüşülecek bütçe teklifi içerisinde bulunduğunu anımsattı.

Oktay, "Görüşmekte olan bu bütçe, içerisinde barındırdığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkiye markasını; Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ile ülkemizin kalkınma rotasını; Millet Kütüphanemiz ile ülkemizin en büyük ve zengin kütüphanesini; CİMER ile tüm vatandaşlarımızın talep ve şikayetlerini kolaylıkla iletebildiği portalı temsil etmektedir. Cumhurbaşkanlığı bütçesi, doğrudan milletimiz tarafından seçilen Cumhurbaşkanımızın devletin başı ve yürütme erki olarak, gece gündüz yürüttüğü çalışmaların kaynağını oluşturmaktadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı 2023 yılı bütçesinin, küresel ve yerel dinamiklerin yanı sıra Türkiye Yüzyılı'na ilerleyen ülkenin milli öncelikleri göz önünde bulundurularak hazırlandığına dikkati çekti.

"Azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek gerçekleştirilecek"

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının harcamasının, 2021 yılı kesin hesabına göre 3 milyar 653 milyon 795 bin lira olarak gerçekleştiğini bildiren Oktay, tahsis edilen ödeneğin 560 milyon 592 bin lirasının kullanılmayarak iptal edildiğini aktardı.

Başkanlığın 2021 yılı kesin hesap giderlerinin yüzde 63'ünün mal ve hizmet, yüzde 14'ünün cari transferler, yüzde 12'sinin sermaye giderleri ve yüzde 11'inin personel giderleri olduğunu belirten Oktay, şöyle devam etti:

"2023 yılı bütçesi; ofisler, acil destek giderleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarınca kullanılan Barışı Destekleme ve Koruma Hizmetleri ödenekleri dahil 2022 yılı ödeneğine göre yüzde 62,4 artışla 6 milyar 637 milyon lira olarak öngörülmüştür. Tahsis edilmesi öngörülen ödenekten, 2 milyar 550 milyon lira İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarınca kullanılan Barışı Destekleme ve Koruma Hizmetleri giderlerine, 280 milyon 500 bin lira acil destek giderlerine, 652 milyon 929 bin lira ise ofislerin bütçesine aktarılmak üzere ayrılmıştır. Ayrıca günlük 4 bin 500 ile 12 bin arasında ziyaretçiye hizmet veren, açıldığı günden itibaren yaklaşık 2 milyon 400 bin kişi ziyaretçi sayısına ulaşan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin her türlü harcamaları da bu bütçeye dahildir."

Oktay, 2023 yılında kamu kaynaklarının kullanımının, önceki yıllarda olduğu gibi verimli ve etkin bir şekilde, azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek gerçekleştirileceğini söyledi.

Politika kurullarından 150'nin üzerinde rapor ve politika belgesi

Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olan 8 başkanlık, 1 genel sekreterlik, 4 ofis, 9 politika kurulunun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızlı ve etkili çözüm üreten uygulama mekanizmasının önemli birer parçasını oluşturduğunu dile getiren Oktay, politika kurullarının, 2022 yılı içinde tüm karar alma mekanizmalarına yol gösteren 150'nin üzerinde farklı alanda rapor ve politika belgesi hazırladığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Yatırım Ofisi, Finans ve İnsan Kaynakları Ofisi'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ruhuna uygun şekilde stratejik alanlarda hem kamuya hem de özel sektöre öncülük ettiğine işaret eden Oktay, bu kurumsal yapılanmayla "dijital Türkiye" hedefini gerçekleştirme yönünde önemli aşama kaydettiklerini anlattı.

Türkiye'nin, dijital dönüşüm sürecinde edindiği kapasite ve tecrübeyi KKTC'ye aktarmak üzere projelendirdiği KKTC e-Devlet Kapısı ve Veri Merkezi'nin resmi açılışının yapıldığını anımsatan Oktay, Azerbaycan ile dijital işbirliği ve entegrasyon çalışmalarına eğitim alanının yanı sıra iş dünyasına yönelik hizmetlerle "İki Devlet, Tek Millet" düsturunun e-devlet ile daha da güçlendirildiğini söyledi.

Oktay, "Önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmak, çağı yakalayan değil çağa yön veren bir ülke olmak, dijitalin yüzyılını hayata geçirmek yönünde yerli ve milli politikalarla ilerlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Dijital Dönüşüm Ofisinin 2023 yılı bütçesi için 172 milyon 431 bin lira

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dijital Dönüşüm Ofisinin, 2022 yılı ödeneğinin 101 milyon 430 bin lira olduğunu, 2023 yılı bütçesi için 172 milyon 431 bin lira ödenek tahsisinin öngörüldüğünü bildirdi.

TBMM'de bütçe görüşmeleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı! - Resim : 1

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin, Türkiye'nin makroekonomik hedefleri kapsamında ülkenin yatırım fırsatlarını küresel iş dünyasıyla buluşturduğunu anlatan Oktay, ayrıca ofisin, Türkiye'ye yatırım yapmaya karar vermiş yatırımcılara tüm süreçlerde destek sağladığını ve ülkenin yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde 2021'de toplam değeri 1 milyar 68 milyon dolar olan 31 yatırım projesinin faaliyete geçtiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu projelerin 24'ü sıfırdan yatırım, 5'i genişleme yatırımı ve 2'si satın alma-birleşme olup, başta Çin, Japonya, Almanya, Fransa ve ABD olmak üzere 14 ülkeye aittir. Bu projeler sayesinde yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanmıştır. Faaliyete geçen bu yatırım projelerinin çoğunluğu ülkemizin ihtiyaç duyduğu orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde gerçekleşmiştir.

2022'nin ilk 10 ayında ise toplam değeri 2 milyar 557 milyon dolar olan toplam 21 yatırım projesi faaliyete geçmiştir. 2022 Kasım ayı itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından; potansiyel yatırım tutarı yaklaşık 55 milyar dolar ve 95 bin 500 kişiye istihdam oluşturma potansiyeline sahip geniş bir proje portföyü takip edilmektedir. Ofisin 2022 yılı ödeneği 185 milyon lira olup, 2023 yılı bütçesi için 298 milyon lira ödenek tahsisi öngörülmüştür."

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin, ulusal ve uluslararası finansal sistemi izleyerek analizler yaptığını, ekonomik kalkınmayı destekleyici, sürdürülebilir ve dünyayla entegre olmuş yeni bir finansal sistemin oluşmasını sağlamak üzere stratejiler geliştirdiğini ifade etti.

"İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü, finans ve finansla ilgili teknoloji alanlarında özelleşmiş, tematik ve yenilikçi bir teknoparkı bünyesinde barındırması açısından bir ilk olacaktır." diyen Oktay, İstanbul Finans Merkezinde; şirket tescil işlemleri, vergi işlemleri, sosyal güvenlik işlemleri, ikamet izni, çalışma izni, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile personel istihdamına yönelik temel bürokratik süreçlerin hızlandırılması ve tek bir hizmet noktasından çözümlenebilmesini amaçlayan pilot projelerden birisi olacak "Tek Durak Büro"nun marka tescili sürecinin gelecek yıl tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.

Katılım finans sisteminin hukuki çerçevesini oluşturacak, katılım finans sisteminden hizmet alanların hak ve menfaatlerini koruyacak çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Oktay, Milli Fintek Strateji Belgesi'nin de gelecek günlerde yayımlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Oktay, 2022 ödeneği 31 milyon 752 bin lira olan Finans Ofisi için, 2023 yılı bütçesi kapsamında 53 milyon 978 bin lira ödenek tahsisinin öngörüldüğünü ifade etti.

İnsan Kaynakları Ofisi

İnsan Kaynakları Ofisinin, fırsat eşitliğine dayanan insan kaynağı kültürünü perçinlediğini söyleyen Oktay, Ulusal Staj Programıyla 160 bini aşkın gence kamu kurumlarında staj imkanı sağlandığını, öğrencilerin ücreti ve sigortasının devlet tarafından karşılandığını belirtti.

Oktay, söz konusu programın, yenilikçiliği ve kapsayıcılığıyla OECD tarafından 2020 ve 2021'de dünyaya örnek uygulama olarak gösterildiğini anlattı.

İnsan Kaynakları Ofisinin 2022 yılı ödeneğinin 75 milyon 600 bin lira olduğunu dile getiren Oktay, ofisi için 2023 yılı bütçesi kapsamında 128 milyon 520 bin lira ödenek tahsisinin öngörüldüğünü kaydetti.

Diyanet’in 2023 bütçesi yüzde 56,6'lik artışla 35 milyar 910 milyon lira

Dini, manevi ve ahlaki değerleri canlı tutmak amacıyla din hizmeti sunan Diyanet İşleri Başkanlığının, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği hizmetlerle daima toplumun yanında yer aldığını ifade eden Oktay, "Başkanlık, toplumun her kesimine yönelik toplamda 384 kitap, 21 farklı dilde 222 eser, 776 e-kitap ve benzeri yayınları milletimizin ve insanlığın hizmetine sunmuştur. 2023 yılında gençlik ve aile, sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleri, göç ve manevi destek faaliyetlerinden zekat ve kurban hizmetlerine varıncaya kadar pek çok alanda faaliyet gösterilmeye devam edilecektir." dedi.

Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığının 2022 yılı ödeneğinin 22 milyar 926 milyon 786 bin lira olduğunu, 2023 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarının, yüzde 56,6'lik artışla 35 milyar 910 milyon 653 bin lira olarak öngörüldüğünü bildirdi.

MİT’in 2023 yılı bütçesi ise 7 milyar 729 milyon 120 bin lira

 Milli İstihbarat Teşkilatı, FETÖ ile mücadeleyi uluslararası boyutta sürdürmektedir. Teşkilat, yürüttüğü istihbarat ve diplomasisi faaliyetleriyle, çeşitli ülkelerden 100'den fazla FETÖ mensubu teröristin ülkemize iadesini sağlamıştır. MİT'in 2022 yılı ödeneği 5 milyar 176 milyon lira olup, 2023 yılı teklifinde 7 milyar 729 milyon 120 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür.