Torba yasada neler var, neleri kapsıyor? Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? Emekliden işçiye pek çok müjdenin olduğu yeni torba yasanın içeriği ve maddeleri!

Torba yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. 18 maddelik yeni torba yasada en düşük emekli maaşının yükseltilmesi, bayram ikramiyelerine yapılan zam ile geçici işçilere kadro verilmesini de içeren torba yasa kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Gözler torba yasanın yürürlüğe gireceği tarihe çevrilirken torba yasa maddeleri de merak konusu oldu. Peki, Torba yasada neler var, neleri kapsıyor? Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? 18 maddelik torba yasanın içeriği ne? İşte detaylar…

Torba yasada neler var, neleri kapsıyor? Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? Emekliden işçiye pek çok müjdenin olduğu yeni torba yasanın içeriği ve maddeleri!

Emekli maaşları, geçici işçilere kadro verilmesi ve emeklinin Ramazan ve Kurban Bayramı’nda alacağı ikramiyenin zammı gibi önemli maddeleri içeren yeni torba yasa Meclis’e sunuldu.

Gözler hem emekliye yapılacak zamlara hem de geçici işçilerin kadroya geçiş tarihi ve şartlarına çevrildi. Peki, 2. Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek 2023? Torba Yasa kanun teklifinde neler var? Torba yasa Meclis’ten geçti mi? 18 maddelik torba yasanın içeriği ne? İşte detaylar…

TORBA YASADA NELER VAR, NELERİ KAPSIYOR

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkaran düzenlemenin de içinde bulunduğu torba yasa teklifi TBMM'ye sunuldu.

18 maddelik torba yasa teklifi ile Muharip Gaziler arasındaki aylık farklılıklarının giderilerek, Milli Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile Kore Harbinde fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve Kıbrıs Barış Harekatlarına fiile katılmış olan Türk Vatandaşları ile vefatları nedeniyle dul eşlerine vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların sosyal güvencelerinin olup-olmadığına bakılmaksızın, tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca düzenleme ile Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri, Danıştay Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay Daire Başkanları, Yargıtay ve Danıştay Üyelerinin kıstas aylık oranı Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getiriliyor. 

Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranı artırılıyor.

Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının ek gösterge oranı Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin ek göstergesi de Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getiriliyor.

Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Sayıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay-Danıştay Birinci Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili ve Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Daire Başkanlarına verilen yüksek hakimlik tazminatı oranları artırılıyor.

Geçici işçilerin çalıştırılabilecekleri sürenin onbir ay yirmidokuz güne kadar çıkarılması, çalıştırıldıkları kurumun ihtiyacı doğrultusunda işçilerin yıl boyunca çalışmasına imkân sağlanıyor, çalışma süresinin uzatılması sürecindeki bürokratik işlemler sadeleştiriliyor.

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalıştırılan geçici işçilerin, deneyim sahibi oldukları mevcut işyerlerinde kıdem süresi esasına dayalı olarak sürekli işçi olarak istihdamına imkân sağlanıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nca 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında ödenmekte olan 1.100'er TL'nin 2.000 TL ye yükseltilmesi öngörülüyor.

Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5.500 TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 7.500 TL'ye yükseltiliyor.

Deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası verilmesi, yabancı kişilere ise Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile Üstün Fedakârlık Nişanı verilmesi öngörülüyor.

31/12/2012 tarihi ve öncesi döneme ilişkin işsizlik ödeneğinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanların terkin edilmesi öngörülüyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personel arasında ücret dengesinin sağlanmasına yönelik olarak ilave ödeme yapılmasına ilişkin hususlar düzenleniyor.

TORBA YASA 2023 NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği torba yasa Meclis'e geldi. Söz konusu düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşı artacak, bayram ikramiyelerinde zam yapılacak. Ayrıca geçici işçilere kadro verilecek. Torba yasanın TBMM'de kabul edilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.