Almanya Türkleri çağırıyor…

Almanya’da Türklere mavi kart yolu açıldı.

Mavi kart nedir?

Mavi kart veya Mavi Avrupalı İşçi Kartı, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan vatandaşların İrlanda ve Danimarka hariç olmak üzere Avrupa Birliği içindeki 27 ülkenin 25’inde çalışmasına ve yaşamasına izin verir.

Almanya’da kalifiye uzman olarak çalışmak isteyen kişilere özel bir oturum izni de diyebiliriz.

Almanya, 1 Kasım tarihi itibariyle yürürlüğe giren yasa ile Türklere kapılarını açmış oldu.

Nitelikli göç yasası ile birlikte tam 64 alanda Türk uzman alınacak.

Kabul edilecek mesleklerin tam listesi ise şöyle:

Almanya’da Türklere Mavi Kart yolu açıldı ve kabul edilecek mesleklerin tam listesi belli oldu:

- İmalat sektöründe uzman kişiler.
- Su-kalorifer tesisatçılar
- Madencilik, inşaat ve lojistik sektöründe yetişmiş elemanlar ve bunların yöneticileri
- Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmeti verenler
- Medya ve iletişim uzmanları, dil bilen gazeteciler
- Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmeti verenler
- Bilgisayar uzmanları, IT'ciler, her türlü bilgisayar programcıları
- Çocuk yuvası eğitmenleri
- Kreş ve çocuk bakımı ile ilgilenenler
- Her türlü sağlık hizmeti veren yetişmiş elemanlar
- Hemşire, hastabakıcı, yuva eğitmeni v.s
- Veterinerler
- Diş hekimleri
- Eczacılar
- Hemşire ve ebeler
- Öğretmenler ve eğitim sisteminde başka görevler alabilecek olanlar
- Öğretmen yetiştirenler, okul yöneticileri
- Yaşlı bakım hizmeti verenler
- Sosyal hizmet uzmanları
- Finans ve sigorta alanında uzman, yönetici kişiler
- Fizikçiler ve astronomlar
- Meteorologlar
- Kimyagerler
- Jeolog ve jeofizikçiler
- Matematikçi ve istatistikçiler
- Biyolog, botanikçi, zoolog ve buna yakın meslek erbabı kişiler
- Tarım, orman ve balıkçılık alanında uzmanlar veya danışmanlar
- Çevre bilimcileri, araştırmacılar
- İşletme ve üretim mühendisliği
- İnşaat mühendisliği
- Çevre koruma mühendisliği
- Makine mühendisliği
- Kimya mühendisliği
- Maden ve metalurji mühendisliği, buna yakın uzmanlıklar
- Çeşitli diğer alanlardaki mühendisler
- Elektroteknik, elektronik ve telekomünikasyon alanındaki mühendisler
- Mimarlar, iç mimarlar, çevre planlamacıları ile yüksek mimarlar
- Üretim ve tekstil tasarımcıları
- Şehir, alan ve çevre-trafik planlamacıları
- Kadastro ve ölçüm uzmanları
- Grafik ve multimedya tasarımcıları
- Eğitim almış veya meslek olarak yetişmiş, diplomalı- belgeli hasta bakıcıları
- Eğitim almış, diplomalı- belgeli kadın doğum yardımcıları
- Çevre ve iş sağlığı, hijyen- bakım uzmanları
- Fizyoterapistler
- Diyetisyenler, beslenme uzmanları
- Konuşma ve duyma terapistleri
- Ortopedistler
- Sağlık alanında uzmanlığı bulunan her türlü personel
- Üniversite ve yüksek okul öğretim görevlileri (Ders ya da uzmanlık belirtilmiyor)
- Meslek eğitimi ve meslek okullarında eğitim verebilecek kişiler
- İlkokul ve ortaokul öğretmenleri
- Kreş öğretmenleri ve okul öncesi hazırlık öğretmenleri, eğitmenler
- Pedagoji ve öğretmen yetiştirme
- Özel pedagoji uzmanları
- Yabancı dil öğretmeni
- Müzik öğretmeni
- Sanat dersi öğretmeni
- IT ve bilgisayar uzmanı yetiştiricisi
- Sistem analizcisi
- Yazılım geliştirici
- İnternet sitesi ve multimedya geliştiricisi
- Uygulama ve IT programcısı
- Bu alanda, henüz adı konulmamış ve ihtiyaç duyulan her türlü personel
- Bilgisayar yöneticileri ve datenbank geliştiricileri
- Her türlü sistem yöneticisi
- Bilgisayar iletişimi, bağlantı uzmanları ve bu alanda yetişmiş her türlü personel
- Bilgisayar sistemleri ve ağ kurulumları ile ilgili her türlü personel.

Giden ve kalanlar için sorun!

Gidenler:

Bu teklifi gören veya duyanların gözünde hemen Euro’lar gelecek.
“Mis gibi Euro kazanacağım, kurtuldum” diye düşünebilir.
Ancak hayaller ile gerçekler farklı.
Önce dil sorunu sonra da hayat pahalılığı sorununu düşünmeli.
Almanya’da yaşayan birilerinden fikir alması, oradaki hayatı, geliri, gideri, zorlukları bilmeli.
Enflasyon dünyanın her yerinde var.

Hayat, dünyanın her yerinde pahalı.

Yaşamak, dünyanın her yerinde zor.

Bugün Euro TL bazlık hesapladığında iştah kabartabilir ama gider kısmını düştüğünde geri kalan için nelerden feragat edilecek iyi planlamalı.

Oradaki sosyal hayat Türkiye’deki gibi değil.
Umarım hayal ettiğiniz gibi olur.

Kalanlar:

Türkiye’de zaten eleman sıkıntısı var.
Gitme talebinde ciddi artış bekliyorum.
Yani, ikinci eleman sıkıntısı ortaya çıkar.
Çözüm ne?
İthal işçi.
Yani, yurt dışından işçi olarak gelmek isteyenlere vize kolaylığı sağlanır.
Yenidünya düzeni böyle, daha önce sıklıkla anlatmıştım “Kitlesel göçler”
Her milletten insanların olacağı ülkeler.
Tüm ülkelerde karma nüfus olacak.

İşverenin maliyeti çok yüksek.
İşçinin de geçim derdi var.
Bu işin ortası maalesef yok.
2024’de sorun İŞSİZLİK.
2024’de diğer sorun ise ELEMAN.
İlginç değil mi?

Çok pahalı bir hayata, orta sınıfın da çok zorlanacağı bir yıla hazırlık yapmak gerek.

Avrupa nüfusu daha da yaşlanıyor ama parasına güveniyor.

“Parayla işimi gördürürüm” diyor.
Ya biz ne yapacağız?