Dolar için yeni kur hedefi mi belirlendi?

Dr. Rahmi İncekara, Merkez Bankası'nın likidite ile ilgili yeni kararını tv100'de yayınlanan Ahu Özyurt ile 10'dan 12'ye programında yorumladı.

Kaynak: tv100