Kadir Gecesi ne zaman? 2023 Kadir Gecesi hangi gün? Kadir Gecesi’nin fazileti ne? İşte Diyanet dini günler takvimi!

Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olan Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı gece olarak biliniyor. Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur’an’ın ramazan ayında ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu biliniyor. Ramazan ayına kısa bir süre kala Kadir Gecesi’nin ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? 2023 Kadir Gecesi hangi gün? Kadir Gecesi t

Kadir Gecesi ne zaman? 2023 Kadir Gecesi hangi gün? Kadir Gecesi’nin fazileti ne? İşte Diyanet dini günler takvimi!

Kadir Gecesi Ramazan ayının içinde yer alan, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak biliniyor. Kadir Gecesi Kur’ân-ı Kerîm’in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden “gün” olarak tarif ediliyor. Bin aydan daha hayırlı gece olan Kadir Gecesi’nin bu yıl hangi tarihte idrak edileceği de şimdiden merak edilen konuların başında geliyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN İDRAK EDİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre, Kadir gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi gecesi idrak edilecek.

KADİR GECESİ TARİHİ NEDEN BELLİ DEĞİLDİR?

Kur’ân-ı Kerîm’de Kadir Gecesi’nin denk geldiği günler ile ilgili bazı ayetlerde bildiriliyor. Buna göre, Kadr sûresinde verilen bilgilere bakıldığında, Kur’an’ın ramazan ayında ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkıyor. Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler de gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları veriyor. Sahâbeden gelen rivayetlerde en çok ramazanın 27. gecesi öne çıkıyorsa da bu rivayetler ihtilâflı olduğundan kesinlik ifade etmiyor. z. Peygamber’in Kadir gecesinin vaktini haber vermeye teşebbüs ettiği, ancak o sırada bir konuda anlaşmazlığa düşen iki sahâbînin Resûlullah’a başvurması üzerine buna fırsat bulamadığı, daha sonra da konunun zihninden silindiği rivayet ediliyor.

Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Halbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmelerinin daha hayırlı olduğu söylenir. Ayrıca alimlere göre, Kadir gecesinin bildirilmemesi yoluyla müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tâzimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur.

KADİR GECESİ’NİN FAZİLETİ NE?

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir. Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i‘tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı.

KADİR GECESİNDE NASIL DUA EDİLİR?

Bir hadiste Resûl-i Ekrem’in Kadir gecesinde, “Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!” şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir. Bu sebeple müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.