OHAL bölgesinde memur maaşları artar mı? OHAL memur maaşı ne kadar? İşte OHAL Kanunu’nun memurlara getirdiği hükümler!

Yaşanan depremlerin ardından deprem bölgelerinde OHAL ilan edilmiş, illerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ancak bölgede çalışan memurların durumu da merak konusu oldu. Peki, OHAL bölgesinde memur maaşları artar mı? OHAL memur maaşı ne kadar? OHAL memurlara neler getiriyor? İşte detaylar…

OHAL bölgesinde memur maaşları artar mı? OHAL memur maaşı ne kadar? İşte OHAL Kanunu’nun memurlara getirdiği hükümler!

Kahramanmaraş depremlerinin ardından OHAL ilan edilen illerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirler alındı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Ancak, memurların OHAL durumlarında çalışma şartları ile ilgili durum kararda yer almadı. Bölgede bulunan pek çok memur OHAL durumunda nasıl ücretlendirme yapılacağı, ek çalışmalarda ücret alıp almayacaklarına ilişkin detayları araştırıyor. Memurların, OHAL ilan edilen durumlarda çalışmaları ile ilgili düzenlemeyi kanunda açıkça belirtilmişti. Peki, OHAL bölgesinde memur maaşları artar mı? OHAL memur maaşı ne kadar? İşte OHAL Kanunu’nun memurlara getirdiği hükümler!

OHAL ilan edilen deprem bölgelerinde bulunan memurlara ek bir ödeme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Kamu personel temel mevzuatı ve OHAL Kanunundaki bu döneme ilişkin önemli hükümlerde memurların çalışma yükümlülüğü, atamalar, işe başlama, izin ve fazla çalışma ücreti gibi konular kanunla belirlenmiştir.

OHAL BÖLGESİNDEKİ MEMURLARA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanıyor. Bu madde şu şekilde:

“Fazla çalışma ücreti:

Madde 178 – A) 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında;

a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince),

b) Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması,

hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır.”

EK TAZMİNAT ÖDENİR Mİ?

375 sayılı kanun hükmünde kararname’nin 28. Maddesine göre, belirtilen meslek ve görevlendirmelerde de ek tazminat ödeniyor. Bu madde şu şekilde belirtiliyor:

“Olağanüstü hal ilan edilen bölgeler veya Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken belirlenecek kritik yörelerde özel harekat ve operasyon timi olarak görev yapan; Emniyet Genel Müdürlüğü emniyet hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunanlar ile sözleşmeli uçuş personeline, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere  ve  operasyonları fiilen sevk ve idare eden karargah ve bürolardan bu fıkra uyarınca alınacak Cumhurbaşkanı onayında belirtilenlerde görevlendirilen personele 9000,  erbaş ve erlere 4500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık tutarı geçmemek üzere, fiilen görev yapıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ek tazminat, (B) fıkrasında yer alan tazminata ilave olarak ayrıca ödenir.”