Türkiye’de ki eğitim, hukuk ve gelir politikaları ile son derece tahrip edilmiş bir ekonomi var.

Türkiye’de ki eğitim, hukuk ve gelir politikaları ile son derece tahrip edilmiş bir ekonomi var. Bunların ilk adımını atmazsak merkez bankasının perşembe günkü alacağı kararı kısa dönemde bir coşku yaratmaktan öte hiçbir anlamı olmayacaktır…

Kaynak: tv100.com

Mine Uzun ile Güne Bakış programına konuk olan nProf. Dr. Erinç Yeldan şunları söyledi:

Merkez bankasından işsizliği azaltmasını, sanayileşmeyi kurgulamasını, verimlilik artışlarına dayalı teknolojik yatırımları desteklemesini bekleyemeyiz. Merkez bankası ancak dolaylı olarak bu olguları yaratabilir.

 Ama Türkiye’de ki eğitim, hukuk ve gelir politikaları ile son derece tahrip edilmiş bir ekonomi var. Bunların ilk adımını atmazsak merkez bankasının perşembe günkü alacağı kararı kısa dönemde bir coşku yaratmaktan öte hiçbir anlamı olmayacaktır…

Asıl olan Türkiye’nin sağ duyulu, kalıcı bir istikrar ortamı uygulamaya koymasıdır..