Bu sektörden zengin olabilirsiniz

Dünya enflasyonist bir süreçten geçiyor.
Dünyada bir çok insan yeni iş imkanları ve fırsatları arıyor.
Teknoloji ve yapay zeka, insanları her geçen gün daha çok tedirgin ediyor.
Yeni meslekler, geride kalacak meslekler gibi.
Bugünkü dünya nüfusunu ve doğum oranlarının ciddi oranda azalmasını göz önünde bulundurursak gelecekte YAŞLI HİZMETLERİ’nin bakir bir alan olduğunu görürüz.

En son örneği Japonya’dan vermek isterim.
Japonya’da âdeta bebek kıtlığı yaşanıyor.
Bebek bezi üretimi durduruldu.
Japonya’da her 15 kişiden biri 100 yaşında veya daha yaşlı.
Nüfus giderek yaşlandığı için bebek bezi yerine yetişkin bezi üretilmeye başlandı.
Japonya’da 2023’te doğan bebek sayısı 758.631 ile 19.yüzyıldan bu yana kaydedilen en düşük doğum sayısı.
Bu sayı her zaman 2 milyonun üzerindeydi.

Avrupa’da da durumlar aynı gibi.
AB ülkelerinde bu yıl 65 yaş ve üzerindeki yaşlıların oranını yüzde 31,3 olarak bekleniyor.
Durumu o kadar kritik görüyorlar ki, en az 7 milyon işçiye ihtiyaçları olduklarını ve “Yetenek havuzu” sistemiyle yasal göçmen almaları gerektiğini düşünüyorlar.

Dünyada sadece insanlar yaşlanmıyor, ekonomiler de yaşlanıyor.
Kamu bütçeleri, emeklilik maaşları ve sağlık sistemi üzerinde büyük baskı oluşturuyor.

Bu ortamda Türkiye en avantajlı ülke konumunda.
İster yurt dışı, ister yurt içi atılımlarda avantajlı bir ülke.
Genç nüfus ve girişimcilik yeteneğini hebâ etmemek gerek.

Yetişkin bezi üretenler, yaşlı bakım evleri işletenler, hizmet desteği vermek isteyenler bu süreci avantaja çevirebilir.
Türkiye sağlık turizminde zaten çok iyi bir konumda.
Bunu üretim ve insan gücünü ile ilerletmek kişinin kendi elinde.

Toparlayacak olursam;
Bebekler için teknoloji, yetişkinler için bakım hizmeti zengin eder.