Dünyanın Gerasimov ve doktriniyle imtihanı…

Dün de yazmıştım. Rusya son derece radikal ve riskli bir kararla, Ukrayna Savaşı'nın komutanını değiştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı bu görev değişikliğini;

- Özel operasyonun liderlik seviyesindeki artış,

- Eldeki görevlerin artması,

- Ve askerler arası daha yakın organizasyon gerekliliği ile bağlantılı olarak tanımladı. 

Bizim ise bunu çok iyi anlamlandırmamız gerek. Çünkü "sahada, jeopolitikte ve müzakerelerde bir değişiklik olmadığı taktirde" yakın gelecekte parlaması kaçınılmaz gözüken savaşın parlaması, devam etmesi ve genişlemesi adına en belirgin emarelerden biri bu.

Öncelikle şunlara değinmek gerekiyor:

- Rusya bu yaptığıyla savaşın statüsünü değiştirmiş oldu. Artık savaş bir saha komutanı üzerinden değil, Genelkurmay Başkanı/Başkanlığı üzerinden tanımlanacak.

- Rusya son derece riskli hatta "ABD ifadesiyle, çıldırmışçasına yapmak zorunda kaldığı" bu dördüncü değişiklikle stratejik katmanında yaşadığı belirsizlik üreten bir komuta zafiyetini ortadan kaldırmak, emir-komutanın niteliğini ve etkinliğini arttırmak istiyor. 

- Bir saha komutanı olarak Surovikin’in erişemediği (ya da izin alarak, teklif ederek erişebildiği) stratejik kaynaklara ve inisiyatiflere Genelkurmay Başkanı gömleğiyle Gerasimov çok daha rahat erişebilecek, hükmedebilecek.

-  "Teknik olanlar dahil" Ukrayna üzerinden Batı'yla savaşta olan, sahada etki, varlık, fayda/sorun üreten çok farklı "kara-hava-deniz-füze-istihbarat-uzay-sivil unsurlar-özel kuvvetler-wagner başta vekiller-devlet içi ve dışı dini-etnik-mezhebi-meşrebi-bölgesel-siyasi güçler gibi…" farklı özellikler, eğilimler, paradigmalar, doktrinler ve yönelişler üreten disiplinlerin yönetimi ve kullanımının doğru ve etkin olması gerekiyor.

- Savaştaki planlamanın, komuta-kontrolün, yönetim sistemlerinin ve uygulamanın istenilen etkinlikle sağlanması gerekiyor.  

- Bu atamayla birlikte Gerasimov’un adıyla anılan doktrine artık aykırı değil, uygun hareket edilecek. Bundan da Gerasimov sorumlu olacak. Algı yönetimine, algıya ve ürettiği etkiye aykırı hareket edilmeyecek.

Bu son başlığı neden yazdım?

Gerasimov’un "Russian Military-Industrial Kurier"e verdiği bilgiler ve sahada ortaya koydukları üzerinden okumaya çalıştığımız yeni nesil savaşa özgü Rus Doktrini, artık gerçek bir savaşta test ediliyor.

Gerasimov Doktrini Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin klasik şekilleriyle kullanılmasının aksine "Desteklenen değil- Destekleyen unsur" olarak rol oynadığı, uygulamalarıyla Rusya’ya özgü (diğerleriyle pek çok benzerlik üreten) bir yaklaşımdı.

Ancak bu doktrinin üreteceği fayda;

(Diğer küresel ve bölgesel güçlerin uygulamaya çalıştıkları gibi)

- Hedef alınan gücün mukavemetini,

- Mücadele etme azmi ve iradesini,

- Mücadele etmeden karşısından çekilmesini sağlama gibi oluşturulan boşluğu kolayca doldurmaya yarayan uygulamalara/algı yönetimine dayanıyordu.

Bizim bugün Flag Show/bayrak gösterisi/ güç gösterisi/ölümcül gücünü kullanma tehdidi/iradesini(dişini) gösterme/gri kardinaller gibi menfaatlerine hizmet edecek figürler-vekil güçlerle çalışma/parayı/siyasi gücü/kamu diplomasisini kullanma/demografik inisiyatifler gibi başlıklarla tanımlayabileceğimiz doktrin bu açıdan bakınca "aslında meydandan adam kaçırma", "belaya bulaşmadan belayı bulaştırma" stratejisine dayanıyordu.

Ama Ukrayna Savaşı'nda meydandan adam kaçmadı.

Aksine arkasını çok da sağlam tutuyorlar.

Bu koşullarda Gerasimov'un aldığı kellelerin yanına kendi kellesi de konur mu?

Çünkü meşhur Gerasimov Doktrini, Ukrayna’nın mukavemeti, arkasının sağlam tutulması ve Batı’nın aldığı tedbirler nedeniyle aranan sonuçları "vekil komutanlar üzerinden" vermedi.

Yani yetmedi.

Peki şimdi asil komutan üzerinden verir mi?

Vekaletler Savaşına özgü görece dar alanlarda, zamanlarda ve aktörlerde etki üreten Gerasimov Doktrini, yeni nesil araçların, kavramların, vekillerin kullanıldığı, karşı tedbirlerin geliştirildiği "ve asıl önemlisi konvansiyonel mukavemetle karşılaştığı" savaşta zorlandığını görüyoruz.

Artık bundan sonrası; (sadece Rusya’nın değil, kürenin de geleceği derin şekilde etkileyecek bu savaşta karşılaştıklarıyla) kapsamlarını, katmanlarını, bakış açılarını-paradigmalarını, kavramlarını, etki ve çarelerini geliştirmek zorunda kalacak olan Gerasimov, doktrini ve dünya (!) için gerçek bir ateşle imtihan olacak.