Sağlık Bakanlığı’ndan personel alımı! 2023 ilk defa ve yeniden atama kurası takvimi belli oldu! Atama başvurusu için şartlar ne?

Sağlık Bakanlığı atama kurası takvimi belli oldu. Sağlık Bakanlığı 2023 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası için başvurular başladı. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yapılacak atama için PBS üzerinden başvurular alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kurası başvurusu nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama şartları ne?

Sağlık Bakanlığı’ndan personel alımı! 2023 ilk defa ve yeniden atama kurası takvimi belli oldu! Atama başvurusu için şartlar ne?

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Başvurular resmen başladı. Sağlık Bakanlığı 2023 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası başvuruları için takvimi paylaştı. Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinden yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacak. Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek.

Başvuru ekranı için tıklayın

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Sağlık Bakanlığı 2023 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası takvimine göre başvurular 22 Mart 2023 tarihinde sona erecek.

Sağlık Bakanlığı’ndan personel alımı! 2023 ilk defa ve yeniden atama kurası takvimi belli oldu! Atama başvurusu için şartlar ne? - Resim : 1

SAĞLIK BAKANLIĞI 2023 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI BAŞVURU ŞARTLARI!

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 22 Mart 2023 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve E-Devlet kapısı https://turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini

başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)

İlanın detayları için tıklayın