Borca itiraz

Her geçen gün değişen ekonomik koşullar karşısında, ödeme dengenizde yaşanabilecek bir aksaklık nedeniyle hakkımızda başlatılacak icra takibiyle karşılaşmamız mümkündür. Ne var ki bazen hiç borcumuz olmadığı halde hakkımızda icra takibinde bulunulabilir yahut icra takibine başlandığı sırada sizin alacaklıya o kadar borcunuz olmayabilir.

O halde hiç borcunuzun olmadığı yahut ödeme emrinde gösterilen miktar kadar borcunuzun olmadığı hallerde, adınıza tebliğ edilecek ödeme emrine tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde takibin başlatıldığı yer icra dairesine başvurarak borca itiraz edebilirsiniz.  

BORCA İTİRAZI NEREYE YAPABİLİRİM?

Borçlu olmadığınız halde hakkınızda başlatılan bir icra takibindeki “borca itirazın”, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde takibin başlatıldığı yer icra dairesine yapılması gerekmektedir. Ancak bazı hallerde, size karşı yöneltilen takip bulunduğunuz şehirden yapılmamış olabilir. Bu durumda söz konusu borca, yaşadığınız şehirdeki ya da o an bulunduğunuz yere en yakın yerdeki icra dairesine giderek itiraz edebilirsiniz.

Örneğin, Konya’da oturan kişi hakkında İstanbul‘da bulunan bir icra dairesinden takip başlatılmış ise, Konya’daki vatandaşın İstanbul’a gelmesine gerek yoktur. Bulunduğu yerdeki icra dairesinden borca itiraz edilebilir. İtirazı alan icra dairesi, borçludan aldığı itiraz dilekçesini, derhal esas icra dairesine gönderir ve böylece borca itiraz edilmiş olur.

BORCA İTİRAZ NE ZAMANA KADAR YAPILIR?

Borca itiraz ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 7 gün içinde yapılmalıdır. Bu süre içerisinde borca itiraz yapılmaz ise borçlu hakkında başlatılan takip kesinleşmiş sayılacağından, takibin kesinleşmesinden sonraki aşamada icra dairesine yapılacak başvuru takip dosyasını durdurmaz.

Tebligat adresinde muhatap yerine tebligatı almaya ehil bir kimsenin bulunması ve tebligatı almış olması durumunda da tebligat usulüne uygun yapılmış sayılır ve 7 günlük süre işlemeye başlar. İtiraz süresinde dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus ise, tebligatın ilgilisine tebliği ile tebliğ tarihinin başlamasıdır. Yani borçluya yahut onun yerine tebligat yapılabilecek bir kimseye misalen Cuma günü ödeme emri tebligatının tebliğ edilmiş olduğunu varsayarsak, bu durumda tebliğden sonraki Cumartesi (1.gün) ve Pazar (2.gün) günleri bu süreye dahil edilerek hesaplanacak ve borca itiraz için hesap edilmesi gereken süreden düşülecektir. Bu durumda ödeme emrine itiraz için son gün (7.gün) tebliğden sonraki Cuma günü olacaktır.

Hafta sonunun itiraz sürelerine dahil edilmeyeceği yönündeki hatalı bilgi halk arasında sık bilinen önemli yanlışlardan biri olup, itiraz süresinin hesaplanmasında tüm resmi ve hafta sonu tatil sürelerinin de bu hesaba katılması gerekmektedir.

BORCUN TAMAMINA YA DA BİR KISMINA İTİRAZ EDEBİLİRMİYİM?

Alacaklı görünen tarafa ödeme emrinde yazılı bir borcunuz yok ise o halde borcun tamamına itiraz edebilirsiniz. Bu durumda icra dairesine vereceğiniz dilekçeye borcum yoktur, borca itiraz ediyorum demeniz yeterli olacaktır. Ancak hakkınız da takip başlatan alacaklı yana karşı borcunuz olup da ödeme emrinde gösterilen kadar bir borcunuz yok ise o halde yazacağınız itiraz dilekçesine borcun ne kadarına itiraz ediyor iseniz o kadarlık kısmını açıkça yazmanız gerekmektedir. Örneğin; tarafınıza 10.000 TL‘lik bir borcun yazılı olduğu ödeme emri geldi, ancak siz alacaklıya 3.000 TL borçlusunuz, o halde icra dosyasına yapılacak itirazda açıkça “borcun 7.000 TL’sine itiraz ediyorum.” diye belirtilmesi gerekmektedir. Aksi halde, anlaşılmayacak bir kelime ile yapılması halinde itirazınız geçersiz sayılabilir, yahut borçlu olduğunuz bir borç için yersiz itirazda bulunursanız tazminat ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalabilirsiniz.