Which journalists are subject to global ethical obligations?*

0:00/ 0:00

Reuters haber ajansı geçtiğimiz gün iftira kabilinden çok çirkin bir habere imza atarak uluslararası saygınlığını, gazetecilik meslek etiğini, hukukun üstünlüğünü ve lekelenmeme hakkını ihlal ederek insan hakları evrensel bildirisini hiçe saydı.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesi üzerinden Türkiye’yi karalama çabası adete kendi kendini yalanlar cinsten. Sayın Bilal Erdoğan’ın hedef gösterildiği haberde az sonra hatırlatacağımız gazetecilik meslek etik kuralları adeta ayaklar altına alınmış durumda.

Tamamen hayal ürünü, yalan ve iftiralarla dolu ancak çamur at izi kalsın babında verilen haberde konu ile hiçbir ilgisi olmayan insanların adını geçirirken aynı zamanda bir ülkeye operasyon çekmeye kalkmak bırakın gazetecilik mesleğini yeryüzünde yer alan hiçbir meslek etiğine yakışmaz. Bu hareketi dolayısıyla bir Türk Evladı olarak Reuters’ı kınıyorum.

Gazetecilik Etik İlkeleri Küresel Bildirisi Ne Diyor?

Gazetecinin ilk görevi, hakikate ve toplumun bilgiye erişim hakkına riayet etmektir.

Gazeteci bu görevi yerine getirirken dürüstçe haber toplama ve yayımlama özgürlüğü ile adil yorum ve eleştiri hakkını her zaman savunmalıdır. Gazeteci, olguya dayalı bilgileri, yorum ve eleştiriden açıkça ayırmakla yükümlüdür.

Gazeteci, yalnızca kaynağını bildiği gerçekler doğrultusunda haber yapmalıdır. Kritik bilgileri saklamamalı ve belgeleri çarpıtmamalıdır. Gazeteci, toplumca tanınmayan kişilerin sosyal medyada veya başka mecralarda yayımladıkları içerikleri aslına uygun kalarak kullanmaya dikkat etmelidir.

Gazeteci; bilgi, belge, veri veya görsel toplamak için yalnızca hakkaniyetli yöntemlere başvurmalı ve karşısındakine bir gazeteci olduğunu her zaman söylemelidir. Kamu yararının üstün geldiği, başka bir şekilde toplanması imkânsız olan bilgilerin elde edilmesi durumu haricinde gizlice ses ve görüntü kaydı yapmaktan kaçınmalıdır. Gazeteci, tüm bilgi kaynaklarına kesintisiz erişimi ve kamu yararına katkı sağlayacak bilgileri özgürce araştırma hakkını savunmalıdır. (Şeklinde Devam Eder..)

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ne Diyor?

Madde 6 Adil yargılanma hakkı, Herkes davasının, medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyuşmazlıklar ya da cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamaların esası konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından, kamuya açık olarak ve makul bir süre içinde görülmesini isteme hakkına sahiptir.
Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılır.

Madde 14 Ayrımcılık yasağı, Bu Sözleşme ’de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi başka bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır.

Şimdi Reuters’ın bu kirli haberine Gazetecilik Etik Kuralları ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin yukarıda yazılı maddelerine göre yeniden bakacak olursak!

Nerden baksan “Etik Değil” nerden baksan “Hukuki Değil”

Neden Bu Haber Şimdi Yapıldı!

Bu haberin yapılmasındaki zamanlama aslında hiçte tesadüf değil çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden güçlü çıkan Sn. Recep Tayyip Erdoğan 11-12 Temmuz’da Nato Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısına katılacak. Bu şekilde olumsuz bir algı yapmaya çalışan küreselciler her zaman baş göz üstünde tuttukları hukukun üstünlüğünü ve meslek etik kurallarını hiçe sayarak tamamen ülkemize baskı yapmak amacıyla Türkiye karşıtı söylem ve eylemlerinde adeta boyut değiştirmiş gibi görünüyorlar.

*Hangi Gazeteciler Meslek Etik Kurallarına Sahiptir?