Taşınır ve taşınmaz mallara ne kadar haciz konulacak?

0:00/ 0:00

Kamuoyunda 7. Yargı Paketi olarak bilinen İcra İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 28 Mart 2023 tarihinde yasalaşarak hukukumuzdaki yerini aldı.

Yeni düzenlemeye göre, yargı paketi içerisindeki en önemli değişiklik, borçlunun bin liralık borcu için tüm malvarlığı üzerine haciz konulmasının önüne geçildi.

Yasal düzenlemenin hayatımızda nasıl karşılık bulacağını yazımızda birlikte inceleyelim.

MAL VARLIĞIYLA DOSYA BORCU ORANTILI OLACAK

Önceki düzenlemenin geçerli olduğu sürede borçlunun çok cüzi bir borcu için tüm malvarlığı üzerine hacizler konulabiliyordu. Ancak İcra ve İflas Kanuna eklenen madde düzenlemesiyle dosya borcunu aşar miktarda borçlunun mal varlığına haciz konulamayacağına hükmedildi.

Buna göre haciz konulan mal varlığıyla dosya borcu orantılı olacak.

BORÇLUNUN TİCARETİ ETKİLENMEYECEK

Uzun yıllar boyunca, borçlunun elektrik, su, telefon faturası ve kredi kartı gibi çok küçük miktarlı bir borcunu ödememesi ya da borcu unutması durumunda alacaklılar tarafından hemen takibe geçilip borçlunun bütün malvarlığı üzerine; evi, arabası, banka hesapları, hatta mirastan kalan payları üzerine hacizler konulabiliyordu.

Bu durum borçluların aile içindeki huzurunu kaçırırken, unutulan bir fatura ödemesi nedeniyle neredeyse borçlunun tüm ticari hayatı felce uğruyor, tüm malvarlığı üzerine haciz konulabiliyor, hatta ticari itibarını derinden sarsa biliyordu.

Bundan böyle icra müdürü, borçlunun borca yeter miktarda bütün malvarlığı içinden, üzerinde başkaca bir haciz, rehin, ipotek yahut kamu haczi bulunmayan ve borca yetecek miktarda tek bir malını tespit etmesi halinde sadece bu mal üzerine haciz uygulayacak. Borçluya ait diğer mallar üzerine haciz konulamayacak.

İCRA MAHKEMESİNE ŞİKÂYET EDİLEBİLECEK

Yasal düzenlemenin hukukumuzdaki yerini almasıyla birlikte, borçlunun dosya borç miktarını aşar nitelikteki hacizlerine ait işlemler İcra Hukuk Mahkemesi’ne şikâyet edilebilecek.

Borçlunun malvarlığı üzerine konulan hacizlerin dosya borcunu aşar nitelikte olduğu mahkemece yapılan inceleme ile anlaşılması halinde hacze ilişkin müdürlük kararı kaldırılarak malvarlığı üzerine konulan hacizler kaldırılabilecek.