Atom bombasının cezası sizi de şaşırtacak

Sosyal medyada Türk Ceza Kanunu'nun 172 ve 173'üncü maddeleri paylaşılıyor. Madde 173: Atom enerjisini serbest bırakarak bir patlamaya ve bu suretle bir başkasının hayatı, veya malvarlığı hakkında önemli ölçüde tehlikeye sebebiyet veren kişi, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezalandırılır.

Atom bombasının cezası sizi de şaşırtacak
Kaynak: TV100.COM

Sosyal medyada gün geçmiyor ki ilginç bir gündem yaratılmasın. Son gündem de 'Atom bombası' oldu. Türk ceza kanunlarına göre atom enerjisini serbest bırakarak ya da patlamaya sebebiyet vererek (Yani atom bombası yapmak ve patlatmak) insanların sağlığını, hayatını ve malvarlığını tehlikeye atan kişilerin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülüyor.

Sosyal medyada bu maddeyi değerlendiren kullanıcılar, kendi üsluplarıyla konuyu eleştirirken atom bombası yapıp, patlatmanın torpil atmakla eş değer tutulmasını ti'ye aldı. Bir çok kullanıcı, böyle bir maddenin neden eklendiğine anlam veremediğini söyledi.

İşte o maddeler

Radyasyon yayma

MADDE 172. - (1) Bir başkasını, sağlığını bozmak amacıyla ve bu amacı gerçekleştirmeye elverişli olacak surette, radyasyona tabi tutan kişi, üç yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Birinci fıkradaki fiilin belirsiz sayıda kişilere karşı işlenmiş olması hâlinde, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

(3) Bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar vermeye elverişli olacak biçimde radyasyon yayan veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine etkide bulunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) Radyasyon yayılmasına veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine, bir laboratuvar veya tesisin işletilmesi sırasında gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak neden olan kişi, fiilin bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar vermeye elverişli olması hâlinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme

MADDE 173. - (1) Atom enerjisini serbest bırakarak bir patlamaya ve bu suretle bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığı hakkında önemli ölçüde tehlikeye sebebiyet veren kişi, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiilin taksirle işlenmesi hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.