6284 yaşatır

Son günlerde hiç olmadık yerde yeniden Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun tartışılmaya başlandı.

Aile, kadın, çocuk tartışılmaya kapalı en saf, en temiz halimiz.

Kanunun kaldırılması için fikir beyan edenleri, uygulanmamasını savunanları, bunları ittifak masasında pazarlık konusu yapanları tarih asla unutmaz.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kadına yönelik şiddetle mücadele için yapılan en önemli yasal düzenlemedir.

Bu kanuna göre hâkim tarafından; failin mağduru hakaret ve tehdit etmemesi, aşağılamalarda bulunmaması, failin müşterek konuttan uzaklaştırılması, yaklaştırılmaması, çocukla kişisel ilişkisinin sınırlandırılması veya kaldırılması, eşyalara zarar vermemesi, mağduru iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi, silahı varsa kolluğa teslim etmesi, alkol veya uyuşturucu madde kullanmaması, tedavisinin sağlanması, korunan kişinin işyerinin değiştirilmesi, mağdura tedbir nafakasının bağlanması konularında tedbirler verilebilmektedir.

Hâkimin kararına uyulmaması halinde de zorlama hapsi ile cezalandırılacaktır. Yine mülki amir tarafından da hâkim kararını destekleyici ve tamamlayıcı olarak koruyucu ve önleyici tedbirler de ayrıca alınabilecektir.

Görüldüğü üzere bu kanun, kadına ve çocuğa karşı her türlü şiddetin sıkça rastlandığı ülkemiz için tartışılmaz şekilde önem arz etmektedir.

Yürürlüğe girdiği tarihten bugüne uygulaması tam istenilen düzeye gelmemiş de olsa kadını ve çocuğu koruyucu niteliği olduğu ve şiddet uygulamayı düşünenleri caydırıcı bir niteliğinin olduğu da ortadadır.

Yapılması gerekenin kanunun uygulamasındaki kadın, çocuk ve aileyi koruma yönünden eksikliklerini tespit edip bunların giderilmesi ve geliştirilmesi yönünden yasal düzenlemeler olması gerekirken, mevcut kazanımlardan geri dönüş niteliğindeki 6284 sayılı kanunun kaldırılmasının siyasi veya başkaca saiklerle tartışılmaya açılmasını hayretle karşılamakta ve buna şiddetle karşı çıkmaktayız.

Kadını, çocuğu ve aileyi anlamak/korumak/yaşatmak için önce insan olmak gerekir.