Alınan faiz kararları icra takiplerini nasıl etkiler?

0:00/ 0:00

Merkez Bankası para politika kurulu tarafından fiyat istikrarının sağlanması için parasal sıkılaştırma sürecine devam edilmesinin işletmelerde yaratabileceği etkiyi ve işletme sermayelerindeki daralmanın icra takiplerine etkisini yazımızda birlikte inceleyelim.

ÖZKAYNAKLARIN ÖNEMİ BÜYÜK

Özkaynakların sınırlı olduğu işletmelerde krediye dolayısıyla sıcak paraya ulaşmanın neredeyse imkansızlaştığı bir dönemde nakit akışında yaşanacak en ufak bir kırılmanın etkisi büyük olabilir.

Ucuz kredi bulmayı bırakın nerdeyse hiç kredi kullandırılmayan bir dönemden geçiyoruz. Sektörü ve büyüklüğü ne olursa olsun işletmelerin nakit akışının sürdürülebilir hale getirilmesi ülke ekonomisi için çok önemli.

İşletme sermayesi daralan, kendisine yeni kaynaklar yaratamayan firmalar faiz sebep, takip sonuç sarmalına düşebilir.   

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 25 OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Para Politikası Kurulu tarafından politika faizi; haziran ayında yüzde 8,50’den yüzde 15’e, temmuz ayında yüzde 15’den yüzde 17,50’ye, ağustos ayında ise yüzde 17,50’den yüzde 25’e yükseltilerek dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devam edeceği vurgulandı.  

FAİZ ARTIŞLARININ DEVAMI GELEBİLİR

Kuyumculuk sektörü temsilcilerinin sorunlarını dinleyen TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini oluşturmak için Enflasyon Raporu toplantımızda kamuoyuyla paylaştığımız yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

Buna göre yapılan açıklamadan da açıkça anlaşıldığı üzere Merkez Bankası Eylül ayında da faizi artırmaya devam edecek.

İCRA TAKİPLERİNİ NASIL ETKİLER?

Özkaynağı olmayan ve finansman ihtiyacını kredi ile karşılayamayan işletmelerde oluşabilecek nakit akışındaki düzensizlikler bir anda icra takiplerinde artış gözlenmesine neden olabilir.

Para Politikası Kurulu’nda alınan faiz artışına ilişkin kararların özellikle firmaların temerrüde düşme ihtimalinin gerçekleşmesinden sonra doğabilecek borçların ödenmemesi halinde kanuni takipte izlenecek faiz oranları ile mücadele edilmesi daha zor olabilir.