Kişisel veri nedir?

Tüm bu soruların cevabı yazımızda gelin birlikte inceleyelim.

Hayatınızın hemen her alanındaki doğrudan sizinle ilgisi olan ve sizden başka bir kimsenin bilmesi gerekmeyen özel nitelikteki tüm bilgiler sizin kişisel bilgilerinizdir.

Kişisel veri, belirli bir kimsenin kimliği, fiziksel özellikleri, sağlık durumu, öğrenim bilgileri, istihdam durumu, ikamet adresi, fotoğrafları, kredi kartı ve banka bilgileri, sosyal medya hesapları, cep telefonu gelen-giden mesajları, parmak izi gibi kişiyi tanımlayan her türlü bilgi kişisel veridir.

Kişisel verilerimiz, sadece açık rızamız alınarak işlenebilir. Ancak kanunlarda açıkça ön görülmesi halinde ve fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel veriler işlenebilir.

Herhangi bir sosyal medya hesabınızdan ya da whatsap profil resminizden edinilen bir fotoğraf karesinin sizin bilginiz ve izniniz dışında herhangi bir platformda paylaşılması TCK 136 madde kapsamında verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturur.

Yargıtay’a göre, kişisel verilerin neler olabileceği şu başlıklar altında sınıflandırılmıştır:

Yaşam şekline ilişkin kişisel veriler: Kişilerin üçüncü kişiler tarafından ayırımcılığa uğramaması ve haysiyetinin korunmasıyla ilişkili olarak, dini inançları, cinsel tercihleri, etnik kökeni, suç geçmişi, politik eğilimleri ve kişisel özel aktivitelere ilişkin bilgiler bu bağlamda sayılabilecektir.

Ekonomik ve finansal kişisel veriler: Suçlular tarafından suistimale ve kimlik hırsızlığına hedef olmamak için kişinin mali varlığı, sahip olduğu hisse ve hesaplar, borçları, yaptığı alış verişler, kredi kartlarına ilişkin veriler. Ayrıca sayılan bu bilgiler ile kişinin nerede ve kimlerle bulunduğuna, sağlık bilgilerine ilişkin bilgiler de ortaya çıkarabileceğinden ve varlık bilgisinin toplumsal açıdan da özel sayılmasından dolayı önemi artmaktadır.

Bilişim alanına ilişkin kişisel veriler: E-postaların bizzat adresleri veya şifreleri, internet ortamında paylaşılan kişisel veriler mahrem olarak değerlendirilebilir. Bunun önemi şu bakımdan artmaktadır. İnternette gezinti yapan kişi birçok kişisel bilgileri paylaşmakta, bu bilgiler kayıt altına alınmakta, yine internet erişimine ilişkin iz kayıtlarının hizmet sağlayıcı ve sunucu sahipleri tarafından tutulabiliyor olması nedenleriyle artmaktadır.

Sağlıkla ilgili kişisel veriler: Sağlık verileri kişilerin iş güvenliğini, toplum içindeki statüsünü ve sigorta kapsamını etkileyen hassas bilgilerdir. Ayrıca sağlık verileri kişilerin sosyal yaşantısı ve psikolojik durumları hakkında bilgi edinilmesine neden olabilir. Biyometrik (Kişinin kendine özgü fiziksel veya biyolojik niteliklerine dayalı olarak insanların kimliğini tespit için dijital teknolojiden faydalanma bilimi) veriler de kişisel veriler arasındadır.

Politik kişisel veriler: Toplum içinde yaşayan kişilerin siyasi tercihleri toplum katmanları arasında bilinme halinde ayırımcılığa maruz kalma ihtimali bulunduğundan bu bilgilerde kişisel veridir.