Siyaset millet için yapılır

Seçim trafiğine girdik. İttifakları genişletme arayışları, siyasi pazarlıklar devam ediyor. Aday adaylığı başvuruları sona erdi, sıra milletvekili listelerini belirlemeye geldi. Siyaset sahnesinde yer almak isteyenlerin büyük bir gayretle bu alanı zorladığını görüyoruz.

Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, bürokratlar, kamu görevlileri siyasete atılmak ve milletvekili olmak için sıraya girdiler.

Siyaset insanla ilişkili bir eylemdir ve bir ekip işidir. Her şeyi ben yaparım, her yerde ben olmalıyım tarzı girişimler hastalıklı bir durumdur. Yerel seçimlere daha bir yılı aşkın zaman var. Belediye meclis üyeleri, belediye başkanları görev sürelerini henüz tamamlamadan milletvekili olmak adına istifa ediyor. Dolayısıyla akıllara şu soru geliyor. Alınan sorumluluğun gereği yerine getirildi mi? Size bir görev verildi, bırakıp nereye gidiyorsunuz?

Maksat millete hizmet etmekse belediyeler, bürokrasi bunun için önemli bir alan. Yoksa kaçalım kurtulalım bir dokunulmazlık elde edelim düşüncesi ile verilen kararın millete faydası olmaz…

Siyasal haklar, güvence altına alınan en temel haklardan biridir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olan herkes seçme ve seçilme, siyaset yapma hakkına sahiptir.

Öncelikle siyaseti gerçek anlamıyla tahlil etmek ve uygulama aşamasında bu gerçekliği etkin kılmak lazım.

Siyaset; idare etme, yetiştirme, eğitme, yönetme, yön verme, uzlaşma sanatıdır. İyi ve ideal olanı hayata geçirme iradesini ortaya koyabilmektir.

Siyaset aynı zamanda iktidar, güç, prestij, maddi ve manevi ödül kaynağı olarak görülür. Bu yönüyle insanlara inanılmaz derecede cazip gelir. İktidarı ele geçirmek isteyen tarafların, algı, manipülasyon ve yalana başvurduklarını ifade eden "kirli" bir faaliyet alanı şeklinde de tarif edilir. İşte sorun burada kendini gösterir…

Siyasetçiler, toplumun yönetiminde, şekillenmesinde önemli rol oynar. İyi siyasetçi toplumun gelişmesine, kötü siyasetçi toplumun gerilemesine sebebiyet verir…

Siyaset ve siyasetçi bir ülke için ne büyük öneme sahip değil mi?

Sevilen, sayılan, hürmet edilen, güvenilir, fedakâr, vicdanlı, samimi, derleyen, toplayan, kucaklayıcı, olgun, bilgili, dürüst, adaletli, vizyon ve sorumluluk sahibi, gönül insanları siyaset yapmalı. Siyaset; çıkarcı, düzenbaz, fırsatçı, riyakâr, sahte, kibirle kuşanmış, gözü aç, doyumsuz, saldırgan, bencil kişiliklere kalırsa zarar, ziyan birbirini kovalıyor…

Cumhurbaşkanı adayları belli oldu. Milletvekilliği listeleri önümüzdeki günlerde açıklanacak. Seçmen parti kurullarının belirlediği liste üzerinden bir tercihte bulunacak. Binlerce başvuru içinden toplam 600 kişi milletin meclisine girmeye hak kazanacak ve 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yasama organını oluşturacak.

Yeni kitle iletişim araçlarının ön plana çıkmasıyla, milletvekili adaylarının önceki seçimlere kıyasla, seçmen tarafından hiç olmadığı kadar dikkate alındığını, partilerden ziyade vekil adaylarının niteliğinin ve imajının seçmen davranışları üzerinde etkisini göreceğiz. Siyasi partilerin siyasal iletişim kadroları, yaşanacak bu gelişmelerin ışığında hareket edecektir diye düşünüyorum.

Özetle; siyasi partiler için listelere kimi koyarsak oy alırız dönemi kapandı. Çünkü seçmen kendisini temsil edecek adayları tanıma, tahlil edebilme imkânına sahip. Yani partiler kadar siyasi aktörlerin de etkili olacağı bir seçim dönemine giriyoruz…

Ekonomi, enflasyon, deprem, terör, dış politika, eğitim, sağlık, tarım, şehirleşme, ulaşım, barınma, göç, liyakat, yolsuzluk, usulsüzlük, nepotizm, kayırmacılık gibi birçok meselenin devlete ve millete maliyeti göz önünde bulundurularak siyasetin ve siyasetçinin nasıl olması gerektiğine dair toplumda bir farkındalık ve beklenti oluşmuş durumda.

Seçim yaklaşırken, vekil listeleri belirlenirken, seçmenin siyasetçide görmek istediği özelliklere dikkat çekmekte yarar var.

Siyasetçi öncelikle samimi ve dürüst olmalı. Liderlik yeteneği bulunmalı. Stratejik düşünebilmeli, karar, inisiyatif ve risk alabilmeli.

Halkın taleplerini, endişelerini anlamak için iyi bir dinleyici olmalı. Empati kurmayı bilmeli. Bu özellik seçmenle güçlü bir bağ kurmayı sağlar. Hitabeti güzel, yazılı ve sözlü iletişim becerisi ikna etme yönünü güçlü kılar.

Siyasetçi adaletli olmalı. Adaleti sağlamak için mücadele etmeli. Hukukun üstünlüğünü gözetmeli. Yasalara uymalı. Yolsuzluk, çetrefilli işlere tevessül etmemeli. Yasaların etkili ve sarsılmaz bir biçimde uygulanmasını desteklemeli.

Ülkenin çıkarlarını savunmalı ve korumalı. Ülkenin kalkınmasını sağlayacak ekonomik, sosyal ve siyasi politikalar geliştirmeli. Teröre, terörizme karşı çımalı, terörle en ufak bağı bulunmamalı.

Siyasi partiler, seçime giderken yeni siyasi kadrolarını belirlerken bu özellikler doğrultusunda adımlar atarsa başarılı olma ihtimalini yakalar…