Ticari kredilerdeki daralma icra takiplerini etkileyebilir

Merkez Bankası tarafından rasyonel para politikalarına dönüş yapılmasının bankacılık sektöründe yarattığı yüksek faiz ile miktarsal ve seçici kredi sıkılaştırma kararlarının icra takiplerine ne gibi etkisel sonuçlar doğurabileceğini gelin yazımızda birlikte inceleyelim.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORUNA DİKKAT

Merkez Bankası (2023/III) enflasyon raporunda bir dizi ekonomik önlemler alarak, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek unsurların neler olduğunu raporunda belirtmiştir. Buna göre; parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları atılmıştır. Bu kapsamda, kur koruma desteği sağlanan hesaplar için yüzde 15 oranında zorunlu karşılık getirilmiştir.

Sıkılaşma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için (ihracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri hariç) aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla, taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırı yüzde 2 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, enflasyonun kontrolü ve iç talebin dengelenmesi kapsamında kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yükseltilmiştir.

İhracat ve yatırım kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler, kredileri sınırlandırıcı tüm tedbirlerin dışında tutulmuştur.

KREDİ TALEPLERİNİN KABUL EDİLMEMESİ HALİNDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER ZORLANABİLİR

Özel bankalardaki kredi daralmasının 4,5 yılın en yüksek seviyesine çıkması özellikle işletme sermayesinin sınırlı olduğu küçük ve orta ölçekli şirketleri zorlayabilir. Hammadde tedariki, işçilik ücretlerinin ödenmesi ve işletmenin yönetilebilmesi için gerekli finansmanın sağlanamayacak olması halinde işletmelerin devamlılığına etki edecek bir takım menfi sonuçların doğmasına neden olabilir.   

YURT GENELİNDE İCRA DOSYA SAYISI 21 MİLYONU AŞTI

UYAP istatistik bilgi sisteminde edinilen bilgiye göre, 8 Ağustos 2023 tarihi itibariyle ülke genelindeki toplam icra dosya sayısı 21.791.833 adet.

Merkez Bankası’nın enflasyon ile mücadelesi şüphesiz önemli, ancak işletmelerin pahalı krediye dahi ulaşamadıkları düşünülmesi halinde bankalarca kullandırılmayan kredilerin işletmelere maliyeti daha ağır olabilir.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ RAHATLATACAK BİR EKONOMİ MODELİ GELİŞTİRİLMELİ

Bu nedenle, yüksek faize rağmen bankalardan kredi kullanamayan işletmeleri koruyacak bir ekonomi modeli geliştirmesi önemli. Nitekim kendi temel ihtiyaçlarını gideremeyecek duruma düşen işletmeler bu ihtiyacını ikame etmek için daha yüksek maliyetlere neden olacak alternatif borçlanma enstrümanları arayacak, bu durumsa işletmelerin daha çıkmaz bir yola girmesine neden olabilecektir.